Hopp til hovedinnhold

Unik sensor skal gjøre skipsfarten mer miljøvennlig

""Foto: Getty Images
Teknologiselskapet Tunable håper å kutte svovelutslipp fra skip. De har mottatt betydelig støtte fra Innovasjon Norge - både finansiering og rådgivning.

Skip som går på tungolje slipper ut mye svovel, sot og partikler. Denne forurensningen fra skipstrafikk er et internasjonalt problem som bidrar til dårlig luftkvalitet verden over.

For å redusere svovelinnholdet i eksosen, er skipene avhengig av godt måleutstyr. Lenge har skipene tatt i bruk laboratorieutstyr som er dårlig tilpasset skip, går fort i stykker og utgjør store kostnader. Derfor har teknologiselskapet Tunable utviklet en analysator tilpasset skip, som robust og presist måler om eksosen renses godt nok.

– Å måle hvilke og hvor mye klimagasser skip slipper ut, har tidligere blitt oppfattet som svært vanskelig, men vi har laget en måler som løser problemet enkelt, sier Kristian Hovet, daglig leder i teknologiselskapet Tunable.

Et kvalitetsstempel

Tunable sin løsning er vedlikeholdsfri og har vist seg å tåle miljøpåkjenningene til havs.

I 2019 mottok Tunable 3,9 millioner kroner i miljøteknologitilskudd fra Innovasjon Norge.

– Når vi sier at Innovasjon Norge støtter prosjektet, gir det et kvalitetsstempel på prosjektet. Våre samarbeidspartnere har hørt om Innovasjon Norge, og vet at de ikke bruker penger på prosjekter de ikke har tro på, sier Hovet.

""Foto: Tunable
Analysatoren som Tunable utvikler sammen med Norsk Analyse måler gassutslipp fra skip.

Støtten har gått til å utvikle og teste analysatoren i bruk på ulike skip rundt om i verden, og samarbeidspartner Norsk Analyse har installert analysatoren på cruiseskip og frakteskip rundt om i verden.

Selskap med basisteknologi

Tunable har også mottatt støtte fra Norges forskningsråd, samt lån fra Innovasjon Norge.

– Samarbeidet har vært helt fremragende. De er veldig faglig kompetente, samtidig som de er gode på å forstå forretningsutviklingen, sier Håkon Nyhus, seniorrådgiver i IKT ved regionkontoret Oslo Viken i Innovasjon Norge.

Gründerne kommer fra et miljø ved SINTEF.

– Tunable kommer fra et tungt fagmiljø innenfor gass-sensorteknologi, og basisteknologien har mange mulige anvendelsesområder. Analyse av avgasser på skip er et lovende eksempel, som adresserer en viktig miljøutfordring, samtidig som potensialet i selskapet og teknologien strekker seg godt utover dette området, påpeker Nyhus.

Renser drivstoffet

De fleste skip går fremdeles på tungolje fordi drivstoff med lavt svovelinnhold er kostbart. For å redusere svovelutslippet fra tungolje, må eksosen gjennom en såkalt scrubber; et eksosrenseanlegg installert på skipet. Analysatoren som Tunable har utviklet måler gasser fra scrubberen.

– Analysatoren har en mikrobrikke med et styrbart optisk filter, som gjør at vi kan lyse gjennom gass og være i stand til å plukke ut gasser fra komplekse blandinger. Den lar seg ikke lure av andre gasser som er til stede, sier Hovet.

Avtale med 500 skip

Ifølge Hovet og Tunable vil det komme flere krav fremover som vil gjelde energieffektivitet.

– Sannheten er at det nå er store havområder i verden hvor skip kan gjøre hva de vil. Når du ser hva som egentlig skjer, blir du forbannet. Dette er et problem hvor vi kan bidra med vår løsning, sier han.

Foreløpig har Tunable levert 70 systemer til ulike skip. De har en kontrakt på 500 analysatorer som de skal leveres til skip i hele verden.

– Hva er neste steg?

– Nå utvikler vi analysatoren til å kunne måle alle viktige miljøgasser – ikke bare svoveldioksid og karbondioksid. Hovedmålet vårt er at analysatoren skal kunne monteres på alle 90.000 skip i verden, og sikre at det blir minst mulig forurensing på verdenshavene, svarer Hovet.

I disse dager tester DFDS The Crown analysatoren fra Tunable i en versjon som måler alle røykgasser i et system fra samarbeidspartner Norsk Analyse.

Analysatoren utvikles også til å kunne brukes på land i mange viktige industrier. På den måten skal Tunable også bidra til kontroll og reduksjon av utslipp på landjorda.Publisert :
Sist oppdatert :