Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Elektronisk faktura til Innovasjon Norge (norske leverandører)

  Bunke med konvolutter på et bord

  Alle offentlige selskap er pålagt å motta faktura og kreditnota i et format som er i samsvar med standarden «Elektronisk handelsformat» (EHF) fra sine leverandører av varer og tjenester.  

  Innovasjon Norge har et krav om at faktura og kreditnota fra norske leverandører skal sendes i dette formatet. Det betyr at faktura som er sendt som pdf eller papir vil rutinemessig bli returnert.

  Hva er en EHF-faktura?

  En EHF-faktura blir overført elektronisk fra leverandørens regnskapssystem og aksesspunkt –Innovasjon Norgess aksesspunkt og regnskapssystem. Det betyr at det ikke er noen pdf eller epost involvert. Vedlegg må sendes i samme fil med EHF-fakturaen og ikke separat som pdf.

  Hva er et aksesspunkt? 

  Krav til faktura

  Ved bestilling skal bestilleren oppgi sitt ressursnummer (ansattnummer) som referanse. Denne skal settes inn i feltet «Deres ref.» ved registrering av faktura.

  Dersom bestiller ikke har oppgitt ressursnummer, vennligst kontakt Eva B. Lunde (eva.lunde@innovasjonnorge.no / 995 92 414) så får dere det.

  Vår elektroniske adresse i ELMA er vårt organisasjonsnummer – 986 399 445.

  Innovasjon Norge er opptatt av effektive og gode løsninger. For å fremme en effektiv arbeidsflyt fra mottak av faktura til betaling, har vi i tillegg følgende krav til informasjon på faktura. Dette skal oppgis av bestiller.

  • Vårt prosjektnummer (tre eller åtte siffer)
  • Vårt avtalenummer (eks. 2020/XXXX)

  Hvordan kan man sende en EHF-faktura?

  De fleste regnskapssystemer vil i dag kunne sende og motta elektronisk faktura i EHF-format. Dersom deres system ikke støtter EHF, er det mange aktører som tilbyr å sende faktura og kreditnota gjennom nettbaserte fakturaportaler der man betaler per faktura/kreditnota sendt. Dette er en enkel løsning hvor leverandøren oppretter fakturaen på nett slik at den blir sendt via et aksesspunkt til oss. Enkelte banker tilbyr også at man kan produsere faktura som EHF i nettbanken.

  Oversikt over tilbydere

  Hvorfor EHF-faktura?

  I Stortingsmelding nr. 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp» pålegger næringslivet at alle fakturaer skal utstedes i EHF-format til offentlige organisasjoner fra 1. januar 2012. Tilsvarende krav gjelder for fakturering av kommuner og fylkeskommuner fra og med 1. januar 2015.

  For mer informasjon om EHF, se www.anskaffelser.no/elektronisk-handel

  Vennligst merk at alle faktura og kreditnota skal ha fakturaadressen selv om de sendes som EHF. Denne adressen er:

  Innovasjon Norge
  v. økonomi/regnskap
  Postboks 448 sentrum
  0104 Oslo