/
Foto: Getty Images

INNOVASJON NORGE

 

Bergen

Sogndal

 
 
 
KONTAKT OSS!

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland). Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.