• EN
 • Logg inn
 • /
  Foto: Getty Images

  INNOVASJON NORGE

   

  Bergen

  Sogndal

   

   
   
   
  KONTAKT OSS!

  Vi hjelper deg som skal etablere eller driv verksemd i Vestland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse internasjonalt.

  Kontakt oss her om dine utfordringar som følgje av koronakrisa.

  Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid i Vestland er for tida 30 dager.

  Tips: Store og kompliserte saker tek generelt litt lenger tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige søknader med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortare behandlingstid enn mangelfulle søknader.

  Saksbehandlingstida vert rekna frå søknaden vert registret inn hjå oss til den er beslutta. Du vil få beskjed på epost eller vanlig brevpost om søknaden er innvilga eller ikke. I juli må du rekne med litt lenger responstid enn vanlig på grunn av ferieavvikling.

  Om du ønskjer å snakke med nokon ber vi deg kontakte vårt Vekst- og gründersenter på tlf. 22 00 25 00.