/
Foto: Getty Images

INNOVASJON NORGE

 

Ålesund

Molde

 

 

KONTAKT OSS!

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.