Kontakt oss

Sentralbord

Tlf: 22 00 25 00

Fax:

E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no

Besøksadresse

Ålesund:
Skansekaia 4B
6002 Ålesund

Molde:
Julsundvegen 4
6412 Molde

Postadresse

Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104 Oslo

Ansatte

Helge Gjerde

Direktør

Tlf: +4790105691

Mobil: +4790105691

avdeling: Møre og Romsdal

Helge er direktør for kontoret, og har ansvaret for heile verksemda vår i fylket.

Kurt Tore Thomassen

Avdelingsleder

Tlf: +4771191417

Mobil: +4741685916

avdeling: Møre og Romsdal

Kurt leiar teamet for gründer- og vekstbedrifter.

Odd Reidar Kvalsund

Avdelingsleder

Tlf: +4799245841

Mobil: +4799245841

avdeling: Møre og Romsdal

Odd Reidar er leiar for teamet som inkluderer biobaserte næringer så som fiskeri, havbruk/oppdrett, nye marine næringer, sjømatindustri, biomarin og landbruk. I tillegg ligger reiseliv under hans ansvarsområde.

Alfred Øverland

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4771191428

Mobil: +4799274900

avdeling: Møre og Romsdal

Alfred har ansvaret for gründer-satsinga i fylket vårt og er i tillegg kontoret sin innovasjonsrådgiver. I kraft av Innovasjonsrådgiver kan han hjelpe selskapet ditt med å få i gang innovasjonsprosesser.

Andreas Wenaas Østigård

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4746680128

Mobil: +4746680128

avdeling: Møre og Romsdal

Andreas har særskild fokus på maritim og mekanisk industri, samt plast- og komposittindustri.

Anne Karine Folge

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191422

Mobil: +4797189626

avdeling: Møre og Romsdal

Anne Karine har lang erfaring frå finansiering av ulike bransjar. Ho arbeider hovudsakleg med lånefinansieringssaker for etablerte bedrifter.

Asgeir Emdal

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116469

Mobil: +4790681956

avdeling: Møre og Romsdal

Asgeir er ansvarleg for finansiering av fiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Med bransje- og fagansvar for fiskeflåten har han eit stort kontaktnett.

Bjarne Øygard

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116460

Mobil: +4795020982

avdeling: Møre og Romsdal

Bjarne arbeider med bygdeutvikling med hovudvekt på finansiering innan tradisjonelt landbruk. Han har brei erfaring frå rådgjeving og planlegging for landbruket.

Elisabeth Nakken

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4792689993

Mobil: +4792689993

avdeling: Møre og Romsdal

Elisabeth er finansieringsrådgiver i Team Bioøkonomi og Reiseliv.

Eva Karin Sildnes Norheim

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191413

Mobil: +4799154663

avdeling: Møre og Romsdal

Eva Karin arbeider med vedlikehold i finansieringssaker. Dette er ein sentral funksjon for heile landet.

Ingrid Severine Rønstad

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116467

Mobil: +4795752629

avdeling: Møre og Romsdal

Ingrid arbeider i teamet som inkluderer biobaserte næringer og reiseliv

Ingunn Dahl

Markeds- og driftskoordinator

Tlf: +4770116470

Mobil: +4741526046

avdeling: Møre og Romsdal

Ingunn har ansvar for kontorets administrative oppgåver. Ho svarer også på spørsmål som gjeld ditt kundeforhold.

Ingvill Stene Kjerstad

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116465

Mobil: +4790988890

avdeling: Møre og Romsdal

Ingvill arbeider i hovudsak innan marin sektor og med bioøkonomi. Ingvill har spesielt fokus på Miljøteknologiordninga.

Kari-Anne Lade Gjørvad

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790576664

Mobil: +4790576664

avdeling: Møre og Romsdal

Kari-Anne arbeider hovudsakleg med etablerte vekstbedrifter med særleg fokus på marin og maritim sektor. Ho har eit spesielt ansvar for å følgje opp bedrifter i deira internasjonale arbeid.

Lars Sandnes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191418

Mobil: +4747024744

avdeling: Møre og Romsdal

Lars arbeider med gründerar og etablerte vekstbedrifter innan maritim og marin industri, samt anna industri. Han har spesielt fokus på FoU- og innovasjonsprosjekt.

Magne Aarsnes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790012212

Mobil: +4790012212

avdeling: Møre og Romsdal

Magne er finansieringsrådgiver i teamet som inkluderer landbruk, reiseliv, fiskeri og fiskeforedling.

Mari Dorte Jønland Michaelsen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4795207314

Mobil: +4795207314

avdeling: Møre og Romsdal

Mari Dorte arbeider med våre tjenester til gründerar, herunder rådgjeving, finansiering og kompetanseheving.

Mari Klokk Leite

Klyngerådgiver

Tlf: +4794786452

Mobil: +4794786452

avdeling: Møre og Romsdal

Mari er klyngerådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Midt-Norge. Ho arbeider også med finansiering av etablerte vekstbedrifter innan maritim, marin og landbasert industri, hovudsakleg på Nordmøre.

Marianne Hestvik

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4747639997

Mobil: +4747639997

avdeling: Møre og Romsdal

Marianne bidrar til auka vekst og omstilling av verksemder i næringslivet på Nordmøre ved å mobilisere, klargjere og modne innovasjonsprosjekter hos gründerar og etablerte verksemder, gjennom å tilby tjenester og verktøy for innovasjon og forretningsutvikling. Marianne har kontorstad i Kristiansund.

Marit Helen Giske-Nilsen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116459

Mobil: +4795058134

avdeling: Møre og Romsdal

Marit har bransjeansvar for reiseliv i Møre og Romsdal og arbeider med finansiering, utvikling, nettverk og kompetansetiltak i næringa.

Petter Bunes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4795127838

Mobil: +4795127838

avdeling: Møre og Romsdal

Petter arbeider med finansiering av fiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Han har brei erfaring med finansiering og strategiske veivalg i ulike verksemder.

Runar Rødstøl

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4770116456

Mobil: +4741584670

avdeling: Møre og Romsdal

Runar jobber i teamet som inkluderer landbruk, reiseliv, fiskeri og fiskeforedling.

Steinar Johnsen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191423

Mobil: +4790775104

avdeling: Møre og Romsdal

Steinar arbeider med bygdeutvikling med hovudvekt på finansiering innan tradisjonelt landbruk.

Sølve Fauskevåg

Internasjonaliseringsrådgiver

Tlf: +4792629143

Mobil: +4792629143

avdeling: Møre og Romsdal

Sølve er internasjonaliseringsrådgiver for Møre og Romsdal. Han kjem frå Rolls-Royce der han arbeidde med strategi og forretningsutvikling globalt, spesielt innan maritim sektor. Før det budde han tre år i Brussel og jobba med resultat- og programstyring for EFTA (EEA Norway Grants).

Toril Eide

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191415

Mobil: +4790209398

avdeling: Møre og Romsdal

Toril er kredittansvarleg og har ansvaret for finansieringsverksemda ved kontoret. Toril har lang erfaring frå finansiering av ulike bransjar.

Torild Stensønes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4771191414

Mobil: +4797587418

avdeling: Møre og Romsdal

Torild arbeider med vedlikehold i finansieringssaker. Dette er ein sentral funksjon for heile landet.

Tove Alfarnes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791125920

Mobil: +4791125920

avdeling: Møre og Romsdal

Tove er leiar for Vedlikeholdssenteret som er ein sentral funksjon for heile landet. Ho er utdanna jurist og økonom og har lang erfaring frå bank og ulike stillinger innan rettssystemet.

Turid Buvik

Seniorrådgiver IPR

Tlf: +4773876232

Mobil: +4795144780

avdeling: Trøndelag

Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr

Lisbeth Vassaas

EU-rådgiver

Tlf: +4773876278

Mobil: +4745487771

avdeling: Trøndelag

Lisbeth er EU-rådgiver. Hun hjelper norske bedrifter med å identifisere relevant EU-finansiering for bedriftens innovasjonsprosjekt. Hun har ansvar for IKT, sikre samfunn og maritim/marin.

Bente Sofie Syversen

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4773876231

Mobil: +4795912535

avdeling: Trøndelag

Bente holder kurs og workshops for gründere og etablert næringsliv. Hun hjelper kundene våre med innovasjonsmetodikk, merkevarebygging og hvordan bruke design strategisk.

Arnstein Kirste

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4774135416

Mobil: +4797679715

avdeling: Trøndelag

Arnstein har ansvar for regional omstilling i Midt-Norge. I Trøndelag jobber han også med finansiering innenfor mat og landbruksbasert næring.

/
Foto: Getty Images

INNOVASJON NORGE

 

Ålesund

Molde

 

 

KONTAKT OSS!

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.