• EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss

  Sentralbord

  Tlf: 22 00 25 00

  Fax:

  E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no

  Besøksadresse

  Ålesund:
  Skansekaia 4B
  6002 Ålesund

  Molde:
  Julsundvegen 4
  6412 Molde

  Postadresse

  Sentralt postmottak
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  Ansatte

  Helge Gjerde

  Direktør

  Tlf: +4790105691

  Mobil: +4790105691

  avdeling: Møre og Romsdal

  Helge er direktør for kontoret, og har ansvaret for heile verksemda vår i fylket.

  Kurt Tore Thomassen

  Avdelingsleder

  Tlf: +4771191417

  Mobil: +4741685916

  avdeling: Møre og Romsdal

  Kurt leiar teamet for gründer- og vekstbedrifter.

  Odd Reidar Kvalsund

  Avdelingsleder

  Tlf: +4799245841

  Mobil: +4799245841

  avdeling: Møre og Romsdal

  Odd Reidar er leiar for teamet som inkluderer biobaserte næringer så som fiskeri, havbruk/oppdrett, nye marine næringer, sjømatindustri, biomarin og landbruk. I tillegg ligger reiseliv under hans ansvarsområde.

  Alfred Øverland

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4771191428

  Mobil: +4799274900

  avdeling: Møre og Romsdal

  Alfred har ansvaret for gründer-satsinga i fylket vårt og er i tillegg kontoret sin innovasjonsrådgiver. I kraft av Innovasjonsrådgiver kan han hjelpe selskapet ditt med å få i gang innovasjonsprosesser.

  Andreas Wenaas Østigård

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4746680128

  Mobil: +4746680128

  avdeling: Møre og Romsdal

  Andreas har særskild fokus på maritim og mekanisk industri, samt plast- og komposittindustri.

  Anne Karine Folge

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4771191422

  Mobil: +4797189626

  avdeling: Møre og Romsdal

  Anne Karine har lang erfaring frå finansiering av ulike bransjar. Ho arbeider hovudsakleg med lånefinansieringssaker for etablerte bedrifter.

  Asgeir Emdal

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4770116469

  Mobil: +4790681956

  avdeling: Møre og Romsdal

  Asgeir er ansvarleg for finansiering av fiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Med bransje- og fagansvar for fiskeflåten har han eit stort kontaktnett.

  Bjarne Øygard

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795020982

  Mobil: +4795020982

  avdeling: Møre og Romsdal

  Bjarne arbeider med bygdeutvikling med hovudvekt på finansiering innan tradisjonelt landbruk. Han har brei erfaring frå rådgjeving og planlegging for landbruket.

  Elisabeth Nakken

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4792689993

  Mobil: +4792689993

  avdeling: Møre og Romsdal

  Elisabeth er finansieringsrådgiver i Team Bioøkonomi og Reiseliv.

  Eva Karin Sildnes Norheim

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4771191413

  Mobil: +4799154663

  avdeling: Møre og Romsdal

  Eva Karin arbeider med vedlikehold i finansieringssaker. Dette er ein sentral funksjon for heile landet.

  Ingrid Severine Rønstad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4770116467

  Mobil: +4795752629

  avdeling: Møre og Romsdal

  Ingrid arbeider i teamet som inkluderer biobaserte næringer og reiseliv

  Ingunn Dahl

  Markeds- og driftskoordinator

  Tlf: +4770116470

  Mobil: +4741526046

  avdeling: Møre og Romsdal

  Ingunn har ansvar for kontorets administrative oppgåver. Ho svarer også på spørsmål som gjeld ditt kundeforhold.

  Ingvill Stene Kjerstad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4770116465

  Mobil: +4790988890

  avdeling: Møre og Romsdal

  Ingvill arbeider i hovudsak innan marin sektor og med bioøkonomi. Ingvill har spesielt fokus på Miljøteknologiordninga.

  Kari-Anne Lade Gjørvad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790576664

  Mobil: +4790576664

  avdeling: Møre og Romsdal

  Kari-Anne arbeider hovudsakleg med etablerte vekstbedrifter med særleg fokus på marin og maritim sektor. Ho har eit spesielt ansvar for å følgje opp bedrifter i deira internasjonale arbeid.

  Lars Sandnes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4771191418

  Mobil: +4747024744

  avdeling: Møre og Romsdal

  Lars arbeider med gründerar og etablerte vekstbedrifter innan maritim og marin industri, samt anna industri. Han har spesielt fokus på FoU- og innovasjonsprosjekt.

  Magne Aarsnes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790012212

  Mobil: +4790012212

  avdeling: Møre og Romsdal

  Magne er finansieringsrådgiver i teamet som inkluderer landbruk, reiseliv, fiskeri og fiskeforedling.

  Mari Dorte Jønland Michaelsen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795207314

  Mobil: +4795207314

  avdeling: Møre og Romsdal

  Mari Dorte arbeider med våre tjenester til gründerar, herunder rådgjeving, finansiering og kompetanseheving.

  Mari Klokk Leite

  Klyngerådgiver

  Tlf: +4794786452

  Mobil: +4794786452

  avdeling: Møre og Romsdal

  Mari er rådgiver for klynger og nettverk i Møre og Romsdal og Trøndelag. Hun jobber med finansiering, rådgivning og kompetanseheving i samarbeidsprosjekt.

  Marianne Hestvik

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4747639997

  Mobil: +4747639997

  avdeling: Møre og Romsdal

  Marianne bidrar til auka vekst og omstilling av verksemder i næringslivet på Nordmøre ved å mobilisere, klargjere og modne innovasjonsprosjekter hos gründerar og etablerte verksemder, gjennom å tilby tjenester og verktøy for innovasjon og forretningsutvikling. Marianne har kontorstad i Kristiansund.

  Marit Helen Giske-Nilsen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4770116459

  Mobil: +4795058134

  avdeling: Møre og Romsdal

  Marit har bransjeansvar for reiseliv i Møre og Romsdal og arbeider med finansiering, utvikling, nettverk og kompetansetiltak i næringa.

  Petter Bunes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795127838

  Mobil: +4795127838

  avdeling: Møre og Romsdal

  Petter arbeider med finansiering av fiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Han har brei erfaring med finansiering og strategiske veivalg i ulike verksemder.

  Runar Rødstøl

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4770116456

  Mobil: +4741584670

  avdeling: Møre og Romsdal

  Runar jobber i teamet som inkluderer landbruk, reiseliv, fiskeri og fiskeforedling.

  Steinar Johnsen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790775104

  Mobil: +4790775104

  avdeling: Møre og Romsdal

  Steinar arbeider med bygdeutvikling med hovudvekt på finansiering innan tradisjonelt landbruk.

  Sunniva Hellandsvik Ødegård

  Seniorrådgiver

  Tlf: +4798096671

  Mobil: +4798096671

  avdeling: Møre og Romsdal

  Toril Eide

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4771191415

  Mobil: +4790209398

  avdeling: Møre og Romsdal

  Toril er kredittansvarleg og har ansvaret for finansieringsverksemda ved kontoret. Toril har lang erfaring frå finansiering av ulike bransjar.

  Torild Stensønes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4771191414

  Mobil: +4797587418

  avdeling: Møre og Romsdal

  Torild arbeider med vedlikehold i finansieringssaker. Dette er ein sentral funksjon for heile landet.

  Tove Alfarnes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791125920

  Mobil: +4791125920

  avdeling: Møre og Romsdal

  Tove er leiar for Vedlikeholdssenteret som er ein sentral funksjon for heile landet. Ho er utdanna jurist og økonom og har lang erfaring frå bank og ulike stillinger innan rettssystemet.

  Turid Buvik

  Seniorrådgiver IPR

  Tlf: +4795144780

  Mobil: +4795144780

  avdeling: Trøndelag

  Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr

  Lisbeth Vassaas

  EU-rådgiver

  Tlf: +4745487771

  Mobil: +4745487771

  avdeling: Trøndelag

  Lisbeth er EU-rådgiver. Hun hjelper norske bedrifter med å identifisere relevant EU-finansiering for bedriftens innovasjonsprosjekt. Hun har ansvar for IKT, sikre samfunn og maritim/marin.

  Bente Sofie Syversen

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4795912535

  Mobil: +4795912535

  avdeling: Trøndelag

  Bente holder kurs og workshops for gründere og etablert næringsliv. Hun hjelper kundene våre med innovasjonsmetodikk, merkevarebygging og hvordan bruke design strategisk.

  Arnstein Kirste

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797679715

  Mobil: +4797679715

  avdeling: Trøndelag

  Arnstein har ansvar for regional omstilling i Midt-Norge. I Trøndelag jobber han også med finansiering innenfor mat og landbruksbasert næring.

  /
  Foto: Getty Images

  INNOVASJON NORGE

   

  Ålesund

  Molde

   

   

  KONTAKT OSS!

  Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.