• EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss

  Sentralbord

  Tlf:22 00 25 00

  Fax:

  E-post: se under

  Besøksadresse

  Tårnvegen 55
  2380 Brumunddal
   
  post@innovasjonnorge.no

   

  Postadresse

  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  Ansatte

  Sverre Håvard Bjørnstad

  Direktør

  Tlf: +4791125599

  Mobil: +4791125599

  avdeling: Innlandet

  Sverre er sivilagronom fra NMBU med hovedvekt på økonomi og organisasjon. Markedsføringsledelse fra BI og lederutvikling gjennom Solstrandprogrammet. Han har bred erfaring fra Innlandets biobaserte næringer med sin bakgrunn fra både Norsvin og Geno.

  Anne Mette Iversen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790145819

  Mobil: +4790145819

  avdeling: Innlandet

  Anne-Mette arbeider med bedrifter innenfor reiseliv, mat og kreative næringer. Anne-Mette har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, etablererveiledning og våre støttemuligheter for oppstartsbedrifter. Anne-Mette har lang erfaring innenfor økonomi, finansiering og prosjektledelse.

  Kaja van den Berg

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: 22002500

  Mobil: +4799708551

  avdeling: Innlandet

  Kaja er avdelingsleder for innovasjon og internasjonalisering i Hedmark og Oppland. Hun kan bidra med verktøy og fasilitere bedrifter på forretningsmodellering, innovasjonsprosesser, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun har nøkkelkompetanse innen markedsstrategi og produkt- og designutvikling, og erfaring fra internasjonale virksomheter.

  Anne Cathrine Morseth

  Klyngerådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4748267928

  avdeling: Innlandet

  Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.

  Beate Follestad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4799152165

  avdeling: Innlandet

  Beate jobber med næringsaktører innenfor bioteknologi og leverandører til landbruket. Vi bistår i vekstfasen for bedrifter med internasjonalt potensial og vi stimulerer til utvikling av bærekraftige løsninger. Beate har bakgrunn fra bank og mange års ledererfaring med fokus på markedsutvikling, forretningsutvikling og personalledelse.

  Bjørn Johnsen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4761279830

  Mobil: +4795858734

  avdeling: Innlandet

  For tiden sykmeldt

  Christina Seegaard

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797589779

  Mobil: +4797589779

  avdeling: Innlandet

  Christina jobber hovedsakelig med våre finansieringsordninger som lån og tilskudd, men kan være en sparringspartner for utviklingsprosjekter og behov for landbruk og øvrig næringsliv.

  Gretha Karin Larsson

  Markeds- og driftskoordinator

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4748063226

  avdeling: Innlandet

  Gretha har ansvar for kontorets administrative oppgaver, blant annet for kontorets kommunikasjon på sosiale medier og web. Gretha kan besvare spørsmål om våre tjenester og om ditt kundeforhold.

  Hege Quist-Hanssen

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4745449928

  Mobil: +4745449928

  avdeling: Innlandet

  P.t. i permisjon. Hege er innovasjonsrådgiver og vil kunne bistå våre kunder i forretningsmodellering, innovasjons- og strategiske utviklingsprosesser.

  Jorun Taje

  Markeds- og driftskoordinator

  Tlf: +4761279830

  Mobil: +4797705655

  avdeling: Innlandet

  Jorun har ansvaret for kontorets merkantile oppgaver, herunder dokumentkontroll av utbetalinger av lån og tilskudd. Jorun svarer deg på alle spørsmål du måtte ha om ditt engasjement i Innovasjon Norge.

  Josien Bouwman

  Internasjonaliseringsrådgiver

  Tlf: +4791855575

  Mobil: +4791855575

  avdeling: Innlandet

  Josien er internasjonaliseringsrådgiver og bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Hun sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.

  Kristin Siksjø

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741693847

  Mobil: +4741693847

  avdeling: Innlandet

  Kristin er finansieringsrådgiver og arbeidet for å fremme vekst og internasjonalisering, samt stimulere til bærekraftige løsninger for næringslivet i Østerdalen. Kristin har bred erfaring med økonomi og ledelse i ulike virksomheter i regionen.

  Mari Pandum

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4795858557

  avdeling: Innlandet

  Mari arbeider med kunder innen landbruksbaserte næringer og har et spesielt ansvar for Inn på tunet-virksomheter, småskala mat og reiseliv.

  Marius Håvåg Korum

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4799383307

  Mobil: +4799383307

  avdeling: Innlandet

  Marius har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon samt master i entreprenørskap fra NMBU på Ås og har tidligere jobbet med forretningsutvikling og innovasjon i flere selskaper i Innlandet. Marius jobber som finansieringsrådgiver med forskjellige bransjer, men har et særlig fokus på IT, smarte samfunn og spillteknologi.»

  Marly Irene Sæterdalen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4761279830

  Mobil: +4795122997

  avdeling: Innlandet

  Marly jobber med kunder innenfor landbruket; både tradisjonelle produksjoner og ulike bygdenæringer. Hun har spesielt ansvar for oppfølging av landbrukslån, og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og finansiering.

  Mathias Bakke Haugen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4793039650

  avdeling: Innlandet

  Mathias jobber mest med gründere, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har også selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.

  Ove Jahren

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4795858552

  avdeling: Innlandet

  Ove er behjelpelig med finansiering av lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling og utvikling. Han jobber hovedsakelig med produksjonsbedrifter innen mekanisk, trebearbeidende, plast- og kjemisk industri. Ove har bakgrunn fra bank og revisjon og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, forskning- og utviklingsprosjekter og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  Per Ottar Walderhaug

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519950

  Mobil: +4795858762

  avdeling: Innlandet

  Per jobber som finansieringsrådgiver, hovedsakelig med virksomheter knyttet til den skog- og trebaserte verdikjeden. Han har nøkkelkompetanse innenfor strategiarbeid, forretnings- og prosessutvikling samt markedsutvikling og internasjonalisering.

  Silje Anderson Aaen-Egenes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795275310

  Mobil: +4795275310

  avdeling: Innlandet

  Silje arbeider hovedsakelig med bedrifter innenfor reiseliv og kreative næringer. Hun er utdannet Siviløkonom og har blant annet erfaring fra bank og finans. Silje jobber primært med finansieringsordninger (lån og tilskudd), men kan også være en sparringspartner for utviklingsprosjekter og behov i bedriftene.

  Stine Evensen Sørbye

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791686381

  Mobil: +4791686381

  avdeling: Innlandet

  P.t. i permisjon. Stine er finansieringsrådgiver og jobber med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. Hun har en master i økonomi fra Universitetet i Oslo.

  Tom-Arild Fredriksen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790829088

  Mobil: +4790829088

  avdeling: Innlandet

  Tom-Arild er finansieringsrådgiver og arbeider med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk samt ordningen for fornybar energi i landbruket.

  Torunn Eivor Linneberg

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4761279830

  Mobil: +4791167860

  avdeling: Innlandet

  Torunn er innovasjonsrådgiver i Hedmark og Oppland. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Torunn har bakgrunn fra flere bransjer og nøkkelkompetanse innen innovasjonsledelse og markedsstrategi.

  Trond Husan

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797579576

  Mobil: +4797579576

  avdeling: Innlandet

  Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  Maria Erdal Askim

  EU-rådgiver

  Tlf: +4799244336

  Mobil: +4799244336

  avdeling: Oslo Viken

  Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

  Lars-Erik Solvang

  Seniorrådgiver IPR

  Tlf: +4722002500

  Mobil: +4792013517

  avdeling: Gründer

  Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.

  Kathleen Myklatun Skarbøvig

  EU-rådgiver

  avdeling: Oslo Viken

  Kathleen jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

  Greta Karine Juul

  EU-rådgiver

  Tlf: +4791731200

  Mobil: +4791731200

  avdeling: Oslo Viken

  Greta jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

  /
  Foto: Getty Images

  INNOVASJON NORGE

   

  Ny adresse fra 1. april 2020:
  Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal

   

   

  KONTAKT OSS!

  Innovasjon Norges regionkontor for Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland). Vi holder til i Mjøstårnet, Tårnveien 55 i Brumunddal. I tillegg har vi en medarbeider i Kompetansesenteret på Tynset.

  Vi gjør det vi kan for å støtte næringslivet vårt i denne vanskelige perioden. Nyheter om Innovasjon Norge og situasjonen med koronaviruset finner du på vår hovedside.

  Vi tilbyr finansiering, rådgiving og en rekke tjenester som øker dine sjanser for å lykkes med skalering av din bedrift - både i Norge og i utlandet. Vi har egne eksperter innen internasjonalisering, innovasjon, EU-finansiering, lånefinansiering og oppstart av bedrift.

  Har du en forretningsidé og ønsker å starte bedrift ? Ta gjerne kontakt med næringsapparatet i kommunen din eller en inkubator.

  Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid for søknader om finansiering er nå 29 dager. Store og kompliserte saker tar gjerne noe lengre tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige saker med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortere saksbehandlingstid enn mangelfulle søknader. Saksbehandlingentiden regnes fra søknaden blir registrert inn hos oss til den blir besluttet. Man vil få beskjed på e-post eller vanlig brevpost om søknaden innvilges eller ikke. I juli må man regne med litt lengre responstid enn vanlig på grunn av ferieavvikling. Om du ønsker å snakke med noen ber vi om at du kontakter vårt Vekst- og gründersenter på telefon 22 00 25 00.

  Har du en forretningsidé og ønsker å starte bedrift? Ta gjerne kontakt med næringsapparatet i kommunen din eller en inkubator.