• EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss

  Sentralbord

  Tlf:22 00 25 00

  Fax:

  E-post: se under

  Besøksadresse

  Hamar:
  Vangsvegen 73
  2317 Hamar
   
  Lillehammer: 
  Kirkegata 80
  2609 Lillehammer
   

  Postadresse

  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  Ansatte

  Anne Mette Iversen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790145819

  Mobil: +4790145819

  avdeling: Innlandet

  Anne-Mette arbeider med bedrifter innenfor reiseliv, mat og kreative næringer. Anne-Mette har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, etablererveiledning og våre støttemuligheter for oppstartsbedrifter. Anne-Mette har lang erfaring innenfor økonomi, finansiering og prosjektledelse.

  Kaja van den Berg

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4761279843

  Mobil: +4799708551

  avdeling: Innlandet

  Kaja er avdelingsleder for innovasjon og internasjonalisering i Hedmark og Oppland. Hun kan bidra med verktøy og fasilitere bedrifter på forretningsmodellering, innovasjonsprosesser, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun har nøkkelkompetanse innen markedsstrategi og produkt- og designutvikling, og erfaring fra internasjonale virksomheter.

  Anne Cathrine Morseth

  Klyngerådgiver

  Tlf: +4762519962

  Mobil: +4748267928

  avdeling: Innlandet

  Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.

  Beate Follestad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519955

  Mobil: +4799152165

  avdeling: Innlandet

  Beate jobber med næringsaktører innenfor bioteknologi og leverandører til landbruket. Vi bistår i vekstfasen for bedrifter med internasjonalt potensial og vi stimulerer til utvikling av bærekraftige løsninger. Beate har bakgrunn fra bank og mange års ledererfaring med fokus på markedsutvikling, forretningsutvikling og personalledelse.

  Bjørn Johnsen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4761279838

  Mobil: +4795858734

  avdeling: Innlandet

  For tiden sykmeldt

  Christina Seegaard

  Seniorrådgiver

  Tlf: +4797589779

  Mobil: +4797589779

  avdeling: Innlandet

  Gretha Karin Larsson

  Markeds- og driftskoordinator

  Tlf: +4762518819

  Mobil: +4748063226

  avdeling: Innlandet

  Gretha har kontorsted Hamar og har ansvar for kontorets administrative oppgaver, blant annet for kontorets kommunikasjon på Facebook og internett.Gretha kan besvare spørsmål om våre tjenester og om ditt kundeforhold.

  Hege Quist-Hanssen

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4745449928

  Mobil: +4745449928

  avdeling: Innlandet

  Hege er kunderådgiver innovasjon ved våre kontorer i Hedmark og Oppland. Hege vil kunne bistå våre kunder i forretningsmodellering, innovasjons- og strategiske utviklingsprosesser.

  Jorun Taje

  Markeds- og driftskoordinator

  Tlf: +4761279834

  Mobil: +4797705655

  avdeling: Innlandet

  Jorun har kontorsted Lillehammer og har ansvar for kontorets administrative oppgaver. Jorun har også ansvar for kontroll av dokumentasjon for utbetaling av lån og tilskudd, og kan svare på spørsmål vedrørende våre tjenester og om ditt kundeforhold.

  Josien Bouwman

  Internasjonaliseringsrådgiver

  Tlf: +4791855575

  Mobil: +4791855575

  avdeling: Innlandet

  Josien er internasjonaliseringsrådgiver for region Innlandet. Josien kan sparre med din bedrift for å finne ut hvordan du best kan lykkes i et nytt marked. Internasjonaliseringsrådgivere fasiliterer workshops der din bedrift jobber med å spisse og systematisere forretningsmodellen for et nytt marked. Din bedrift får støtte til å legge en plan for god markedsintroduksjon, og kobling til våre internasjonale kontorer. Josiens kjernekompetanse er eksport, forretningsutvikling og markedsføring.

  Kristin Siksjø

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741693847

  Mobil: +4741693847

  avdeling: Innlandet

  Kristin er finansieringsrådgiver og arbeidet for å fremme vekst og internasjonalisering, samt stimulere til bærekraftige løsninger for næringslivet i Østerdalen. Dette er et treårig prosjekt, finansiert av Hedmark fylkeskommune. Kristin har bred erfaring med økonomi og ledelse i ulike virksomheter i regionen.

  Mari Pandum

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519963

  Mobil: +4795858557

  avdeling: Innlandet

  Mari arbeider med kunder innen landbruksbaserte næringer og har et spesielt ansvar for Inn på tunet-virksomheter, småskala mat og reiseliv.

  Marius Håvåg Korum

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4799383307

  Mobil: +4799383307

  avdeling: Innlandet

  Marius har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon samt master i entreprenørskap fra NMBU på Ås og har tidligere jobbet med forretningsutvikling og innovasjon i flere selskaper i Innlandet. Marius jobber som finansieringsrådgiver med forskjellige bransjer, men har et særlig fokus på IT, smarte samfunn og spillteknologi.»

  Marly Irene Sæterdalen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4761279849

  Mobil: +4795122997

  avdeling: Innlandet

  Marly jobber med kunder innenfor landbruket; både tradisjonelle produksjoner og ulike bygdenæringer. Hun har spesielt ansvar for oppfølging av landbrukslån, og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og finansiering.

  Mathias Bakke Haugen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519958

  Mobil: +4793039650

  avdeling: Innlandet

  Mathias jobber mest med gründere, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har også selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.

  Ove Jahren

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519967

  Mobil: +4795858552

  avdeling: Innlandet

  Ove er behjelpelig med finansiering av lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling og utvikling. Han jobber hovedsakelig med produksjonsbedrifter innen mekanisk, trebearbeidende, plast- og kjemisk industri. Ove har bakgrunn fra bank og revisjon og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, forskning- og utviklingsprosjekter og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  Per Ottar Walderhaug

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519957

  Mobil: +4795858762

  avdeling: Innlandet

  Per jobber som finansieringsrådgiver, hovedsakelig med virksomheter knyttet til den skog- og trebaserte verdikjeden. Han har nøkkelkompetanse innenfor strategiarbeid, forretnings- og prosessutvikling samt markedsutvikling og internasjonalisering.

  Silje Anderson Aaen-Egenes

  Seniorrådgiver

  Tlf: +4795275310

  Mobil: +4795275310

  avdeling: Innlandet

  Stine Evensen Sørbye

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791686381

  Mobil: +4791686381

  avdeling: Innlandet

  Stine er finansieringsrådgiver og jobber med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. Hun har en master i økonomi fra Universitetet i Oslo.

  Tom-Arild Fredriksen

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790829088

  Mobil: +4790829088

  avdeling: Innlandet

  Tom-Arild er seniorrådgiver landbruk og arbeider med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk.

  Torunn Eivor Linneberg

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4761279845

  Mobil: +4791167860

  avdeling: Innlandet

  Torunn er innovasjonsrådgiver i Hedmark og Oppland. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Torunn har bakgrunn fra flere bransjer og nøkkelkompetanse innen innovasjonsledelse og markedsstrategi.

  Tron Ola Lundby

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4762519951

  Mobil: +4793284882

  avdeling: Innlandet

  Tron Ola er kredittansvarlig i Innlandet. Han har lang erfaring fra prosjektvurdering, bank og finans. Arbeidsoppgaver er hovedsakelig å bistå i større finansieringssaker, innenfor alle sektorer.

  Trond Husan

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4761279846

  Mobil: +4797579576

  avdeling: Innlandet

  Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  Maria Erdal Askim

  EU-rådgiver (i permisjon)

  Tlf: +4799244336

  Mobil: +4799244336

  avdeling: Oslo Viken

  Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

  Lars-Erik Solvang

  Seniorrådgiver IPR

  Tlf: +4792013517

  Mobil: +4792013517

  avdeling: Gründer

  Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.

  Kathleen Myklatun Skarbøvig

  EU-rådgiver

  Tlf: +4741600851

  Mobil: +4741600851

  avdeling: Oslo Viken

  Kathleen jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

  /
  Foto: Getty Images

  INNOVASJON NORGE

   

  Hamar

  Lillehammer

   

   

  KONTAKT OSS!

  Vi hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Hedmark og Oppland. Vi tilbyr finansiering, rådgivining og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varene og tjenestene dine.