Kontakt oss

Sentralbord

Tlf:22 00 25 00

Fax:

E-post: se under

Besøksadresse

Hamar:
Vangsvegen 73
2317 Hamar
 
Lillehammer: 
Kirkegata 80
2609 Lillehammer
 

Postadresse

Pb 448 Sentrum
0104 Oslo

Ansatte

Anne Mette Iversen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790145819

Mobil: +4790145819

avdeling: Innlandet

Anne-Mette arbeider med bedrifter innenfor reiseliv, mat og kreative næringer. Anne-Mette har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, etablererveiledning og våre støttemuligheter for oppstartsbedrifter. Anne-Mette har lang erfaring innenfor økonomi, finansiering og prosjektledelse.

Kaja van den Berg

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4761279843

Mobil: +4799708551

avdeling: Innlandet

Kaja er avdelingsleder for innovasjon og internasjonalisering i Hedmark og Oppland. Hun kan bidra med verktøy og fasilitere bedrifter på forretningsmodellering, innovasjonsprosesser, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun har nøkkelkompetanse innen markedsstrategi og produkt- og designutvikling, og erfaring fra internasjonale virksomheter.

Per Ottar Walderhaug

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519957

Mobil: +4795858762

avdeling: Innlandet

Per jobber som finansieringsrådgiver, hovedsakelig med virksomheter knyttet til den skog- og trebaserte verdikjeden. Han har nøkkelkompetanse innenfor strategiarbeid, forretnings- og prosessutvikling samt markedsutvikling og internasjonalisering.

Beate Follestad

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519955

Mobil: +4799152165

avdeling: Innlandet

Beate jobber med næringsaktører innenfor bioteknologi og leverandører til landbruket. Vi bistår i vekstfasen for bedrifter med internasjonalt potensial og vi stimulerer til utvikling av bærekraftige løsninger. Beate har bakgrunn fra bank og mange års ledererfaring med fokus på markedsutvikling, forretningsutvikling og personalledelse.

Bjørn Johnsen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4761279838

Mobil: +4795858734

avdeling: Innlandet

Bjørn jobber med bedrifter innenfor tjenesteproduksjon og reiseliv. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, nettverksprosjekter og finansiering. Bjørn har fagansvar for reiselivssektoren.

Christina Seegaard

Seniorrådgiver

Tlf: +4797589779

Mobil: +4797589779

avdeling: Innlandet

Gretha Karin Larsson

Markeds- og driftskoordinator

Tlf: +4762518819

Mobil: +4748063226

avdeling: Innlandet

Gretha har kontorsted Hamar og har ansvar for kontorets administrative oppgaver, blant annet for kontorets kommunikasjon på Facebook og internett.Gretha kan besvare spørsmål om våre tjenester og om ditt kundeforhold.

Hege Quist-Hanssen

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4745449928

Mobil: +4745449928

avdeling: Innlandet

Hege er kunderådgiver innovasjon ved våre kontorer i Hedmark og Oppland. Hege vil kunne bistå våre kunder i forretningsmodellering, innovasjons- og strategiske utviklingsprosesser.

Jorun Taje

Markeds- og driftskoordinator

Tlf: +4761279834

Mobil: +4797705655

avdeling: Innlandet

Jorun har kontorsted Lillehammer og har ansvar for kontorets administrative oppgaver. Jorun har også ansvar for kontroll av dokumentasjon for utbetaling av lån og tilskudd, og kan svare på spørsmål vedrørende våre tjenester og om ditt kundeforhold.

Josien Bouwman

Internasjonaliseringsrådgiver

Tlf: +4791855575

Mobil: +4791855575

avdeling: Innlandet

Josien er internasjonaliseringsrådgiver for Hedmark og Oppland. Hun vil arbeide med virksomheter som ønsker å internasjonalisere seg, arrangere intrnasjonale workshops og arrangere våre Go Global arrangementer for kunder.

Kristin Siksjø

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4741693847

Mobil: +4741693847

avdeling: Innlandet

Kristin er finansieringsrådgiver og arbeidet for å fremme vekst og internasjonalisering, samt stimulere til bærekraftige løsninger for næringslivet i Østerdalen. Dette er et treårig prosjekt, finansiert av Hedmark fylkeskommune. Kristin har bred erfaring med økonomi og ledelse i ulike virksomheter i regionen.

Mari Pandum

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519963

Mobil: +4795858557

avdeling: Innlandet

Mari arbeider med kunder innen landbruksbaserte næringer og har et spesielt ansvar for Inn på tunet-virksomheter, småskala mat og reiseliv.

Marius Håvåg Korum

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4799383307

Mobil: +4799383307

avdeling: Innlandet

Marius har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon samt master i entreprenørskap fra NMBU på Ås og har tidligere jobbet med forretningsutvikling og innovasjon i flere selskaper i Innlandet. Marius jobber som finansieringsrådgiver med forskjellige bransjer, men har et særlig fokus på IT, smarte samfunn og spillteknologi.»

Marly Irene Sæterdalen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4761279849

Mobil: +4795122997

avdeling: Innlandet

Marly jobber med kunder innenfor landbruket; både tradisjonelle produksjoner og ulike bygdenæringer. Hun har spesielt ansvar for oppfølging av landbrukslån, og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og finansiering.

Mathias Bakke Haugen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519958

Mobil: +4793039650

avdeling: Innlandet

Mathias jobber mest med gründere, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har også selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.

Ove Jahren

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519967

Mobil: +4795858552

avdeling: Innlandet

Ove er behjelpelig med finansiering av lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling og utvikling. Han jobber hovedsakelig med produksjonsbedrifter innen mekanisk, trebearbeidende, plast- og kjemisk industri. Ove har bakgrunn fra bank og revisjon og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, forskning- og utviklingsprosjekter og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

Silje Anderson Aaen-Egenes

Seniorrådgiver

Tlf: +4795275310

Mobil: +4795275310

avdeling: Innlandet

Stine Evensen Sørbye

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791686381

Mobil: +4791686381

avdeling: Innlandet

Stine er finansieringsrådgiver og jobber med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. Hun har en master i økonomi fra Universitetet i Oslo.

Syver Aasberg

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4761279836

Mobil: +4795858640

avdeling: Innlandet

Syver jobber med kunder innenfor landbruket; både tradisjonelle produksjer. Han har nøkkelkompetanse innenfor finansiering og landbrukstekniske fagområder.

Tom-Arild Fredriksen

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790829088

Mobil: +4790829088

avdeling: Innlandet

Tom-Arild er seniorrådgiver landbruk og arbeider med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk.

Torunn Eivor Linneberg

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4761279845

Mobil: +4791167860

avdeling: Innlandet

Torunn er innovasjonsrådgiver i Hedmark og Oppland. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Torunn har bakgrunn fra flere bransjer og nøkkelkompetanse innen innovasjonsledelse og markedsstrategi.

Tron Ola Lundby

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4762519951

Mobil: +4793284882

avdeling: Innlandet

Tron Ola er kredittansvarlig i Innlandet. Han har lang erfaring fra prosjektvurdering, bank og finans. Arbeidsoppgaver er hovedsakelig å bistå i større finansieringssaker, innenfor alle sektorer.

Trond Husan

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4761279846

Mobil: +4797579576

avdeling: Innlandet

Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

Anne Cathrine Morseth

Klyngerådgiver

Tlf: +4762519962

Mobil: +4748267928

avdeling: Oslo Viken

Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.

Rosa Maria Correa Rodriguez

EU-rådgiver

Tlf: +4797926202

Mobil: +4797926202

avdeling: Oslo Viken

Rosa jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

Maria Erdal Askim

EU-rådgiver

Tlf: +4799244336

Mobil: +4799244336

avdeling: Oslo Viken

(For tiden i permisjon) Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).

Lars-Erik Solvang

Seniorrådgiver IPR

Tlf: +4722002957

Mobil: +4792013517

avdeling: Gründer

Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.

/
Foto: Getty Images

INNOVASJON NORGE

 

Hamar

Lillehammer

 

 

KONTAKT OSS!

Vi hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Hedmark og Oppland. Vi tilbyr finansiering, rådgivining og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varene og tjenestene dine.