Program for kreative næringer

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Troms fylkeskommune et prosjekt knyttet til næringsutvikling innen kreative næringer i fylket.

Innovasjon Norge skal bidra til å styrke næringsutviklingen innenfor disse næringene, legge til rette for etableringer i, og koblinger mot eksisterende næringsmiljø.

Satsingen kreative næringer i Troms skal bidra til å gi et løft for hele næringen med sikte på en permanent ordning.

Søknader vurderes i forhold til Fylkesplan for Troms, Regional utviklingsplan for Troms og Handlingsprogram for de næringsrettede midlene til regional utvikling.

Andreas Andersen Sjøvoll  er prosjektleder, og i tillegg er det satt ned et faglig råd på 5 personer som bistår i vurderingen av strategien for arbeidet, og gir uttalelser knyttet til enkeltsaker.

Ta kontakt med Andreas om du ønsker mer informasjon eller har et prosjekt du vil presentere:
- Telefon: 917 01 275
- E-post: andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no