Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Regionkontor

  Nordland

  Kontakt oss
  Getty Images

  Vi hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Nordland. Vi tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse internasjonalt.

  2020: Midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket er oppbrukt, det kan ikke gis nye tilsagn før i 2021.

  Vi gjør det vi kan for å støtte næringslivet vårt i denne vanskelige perioden. Nyheter om Innovasjon Norge og situasjonen med koronaviruset finner du på vår hovedside.

  Opptak av våre webinarer finner du her.

  Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid for søknader om finansiering er for tiden rundt 30 dager.

  Store og kompliserte saker tar gjerne noe lengre tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige saker med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortere saksbehandlingstid enn mangelfulle søknader.

  Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir registrert inn hos oss til den blir besluttet.  

  Nordland