Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Regionkontor

  Vestland

  Kontakt oss
  Getty Images

  Vi hjelper deg som skal etablere eller driv verksemd i Vestland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse internasjonalt.

  2020: Midlane til investering og bedriftsutvikling i landbruket er oppbrukt, det kan ikkje gjevast nye tilsagn før i 2021.

  Kontakt oss her om dine utfordringar som følgje av koronakrisa.

  Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid i Vestland er for tida 30 dager.

  Tips: Store og kompliserte saker tek generelt litt lenger tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige søknader med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortare behandlingstid enn mangelfulle søknader.

  Saksbehandlingstida vert rekna frå søknaden vert registret inn hjå oss til den er beslutta. Du vil få beskjed på epost eller vanlig brevpost om søknaden er innvilga eller ikke. 

  Vestland
  Vestland