Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vi eksporterer digitale løsninger som aldri før

  Tre barn panter plastflasker
  Tomra klarer seg bra i internasjonal konkurranse.Foto: Tomra

  Norge har satt ny rekord i eksport av tjenester, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Eksporten av IKT-tjenester har vokst med 81 prosent de siste fem årene.  

  Tømmer, tørrfisk, olje og gass – tradisjonelt er to tredeler av vår eksport råvarebasert. I skyggen av de tradisjonelle eksportnæringene, vokser det fram en viktig eksportmulighet: tjenester og konsepter. IKT er den nest største av våre næringer innen tjenesteeksport. Eksporten av IKT-tjenester har vokst med hele 81 prosent de siste fem årene.  

  - Eksporttallene viser at våre tjenestenæringer klarer seg bra i internasjonal konkurranse. Norske bedrifters evne til å utvikle og ta i bruk digitale løsninger på en ny måte vil være avgjørende for om vi når målene for både eksport og bærekraft, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

  Grønt og digitalt  

  Mange av de landene vi eksporterer til har ambisiøse mål om å stoppe klimaendringene. Digitalisering henger tettere sammen med det grønne skiftet enn mange tenker over.  

  - Digitalisering og teknologiutvikling er nødvendige forutsetninger for å nå klimamålene, sier Haugli.  

  Blant dem som bidrar til å styrke eksporttallene for IKT-tjenester er det både kjente og mer ukjente bedrifter. Flere har potensial til å bli internasjonale giganter. Her er tre eksempler blant Innovasjon Norges kunder:  

  StormGeo begrenser bruk av fossilt drivstoff

  Digitale løsninger og værdata sørger for at skip kan redusere bruken av fossilt drivstoff, at havvind kan maksimere produksjonen og at nettselskaper kan forsyne hus og hjem med elektrisitet selv under ekstreme værforhold. StormGeo er en global leverandør av løsninger innen shipping, energi og industri. 

  Tomra begrenser mengden avfall

  Digitale løsninger bidrar til at Tomras panteautomat kan brukes i alle land. 7 av 10 pantemaskiner i hele verden har en TOMRA-logo. Den nyeste automaten er så effektiv at du kan pante hele sekken på én gang.  

  Autostore reduserer arealer brukt til lagervirksomhet

  Digitale løsninger bidrar til å redusere tidsbruk, kostnader og plassbruk hos store lagre. Nordens ledende robotlager eksporterer til over 30 land.  

  Samlet tjenesteeksport

  Tallene fra SSB er uten finansielle tjenester. Samlet tjenesteeksport utenom finansielle tjenester har så langt i år vært på om lag 265 milliarder kroner, og eksport av informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT) 32,2 milliarder kroner. 

  Sverige har en god del høyere eksport av digitale tjenester enn oss, men vår vokser raskere. 

  Innovasjon hjelper norske bedrifter med skalering og eksport 

  Klikk her for å bli kontaktet av en rådgiver fra Innovasjon Norge.