Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Åpner for at Norge deltar i europeisk batterisamarbeid

  Håkon Haugli
  Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Tom Hansen

  Nå inviterer vi norske bedrifter til å melde inn potensielle IPCEI-prosjekter.

  Du har kanskje hørt om en IPCEI? 

  IPCEI-er, eller «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse», er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innen strategisk viktige verdikjeder, og statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte. 

  I dag er Norge med som direkte partner i én IPCEI på hydrogen. Nå har Tyskland invitert Norge til å være med i én av to batteri-IPCEI-er: IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn). I tillegg er Norge med som indirekte partner i IPCEI på halvledere (IPCEI Microelectronics).  

  Konkurransedyktige batterimiljøer

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, applauderer Norges tilgang til IPCEI EUBatIn og sier at dette er spesielt relevant for de konkurransedyktige batterimiljøene i Norge. 

  - At norske bedrifter nå får muligheten til å delta i EuBatIn betyr adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi sterke miljø og kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i Europas storsatsing på batterier og utvikling av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Haugli. 

  - Over 70% av Norges fastlandseksport går til Europa. Det er avgjørende at norsk næringsliv er tilstede og har adgang til markedene i Europa der de nye verdikjedene nå etableres, understreker Håkon Haugli. 

  Innovasjon Norge er koordinator for IPCEI-initiativ. Dette omfatter et førstelinjeansvar for å fange opp nye IPCEI-initiativ og vurdere potensialet for eventuell norsk deltakelse. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innenfor visse satsingsområder, og statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte. 

  Innovasjon Norge gjennomfører nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en nasjonal interessekartlegging. Har din bedrift et stort, innovativt prosjekt innen resirkulering, utvikling av fjerde generasjon battericeller, nye produksjonsmetoder eller materialer for batteriproduksjon som kan egne seg for omfattende europeisk samarbeid?