• EN
  • Logg inn
  • Personvernerklæring

    Forskningsprosjekt på effekten av Innovasjon Norges virkemidler

    Universitetet i Oslo (UiO) har igangsatt et forskningsprosjekt som over de neste årene skal forske på virkningen av Innovasjon Norges tjenester.

    Formålet er å kartlegge drivkreftene bak bedrifters utvikling og vekst, og hvordan virkemiddelapparatets ordninger påvirker disse. Dette oppnås ved å koble Innovasjon Norges data med registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

    Les mer