Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Tilskudd til innovativ bruk av tre


   Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter. Målet er økt verdiskapingen i bruk av tre og økt bruk av tre. Bruk av fornybart materiale fra skog kan bid...

   25.11.2013

  • Fiskefartøy og fiskerettigheter


   Vi kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. Vi kan også hjelpe deg med finansiering av kvoter/rettigheter.

   25.11.2013

  • Fornybar energi i landbruket


   Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi/bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

   25.11.2013

  • Tilskudd til gründere


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

   26.02.2013

  • Kommersialiseringstilskudd


   Har du testet at det finnes et marked og er klar for kommersialiseringsfasen? I denne fasen er det to muligheter, enten kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån. Vi kan gi deg tilskudd om prosjekt...

   26.02.2013

  • Markedsavklaringstilskudd


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd for å teste om det finnes et marked for din løsning.

   26.02.2013

  • Investeringsfondene for Russland og Øst-Europa


   Har du planer om etablering i Russland og Øst-Europa? Har du behov for egenkapital? Trenger du en erfaren følgesvenn i et krevende terreng? Da kan vi bli din partner i prosjektet.

   18.10.2012