Søk

 • Alle kategorier (4345)
 • Ansatt (755)
 • Nyhet (492)
 • Arrangement (318)
 • Tjenester (14)
  • Vanylven


   På to år mistet Vanylven over en fjerdedel av arbeidsplassene i kommunen. Omstillingen skal bringe dem tilbake og få flere til å flytte til Vanylven.

   26.09.2016

  • Ibestad


   Den lille øykommunen Ibestad i Troms har opplevd fraflytting og nedgang i folketallet. I 2013/14 har imidlertid befolkningsveksten snudd. Omstillingsarbeidet skal forsterke den positive utviklingen.

   26.09.2016

  • Hvem gjør hva i avklaringsfasen?


   Fylkeskommunen Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for ...

   27.09.2016

  • Rollag


   Rollag kommune har erfart nedgang i sysselsetning og befolkning over tid.  Kommunens hjørnesteinsbedrift har vedtatt å legge ned i 2018. Samtidig er det behov for et mer mangfoldig og robust næringsli...

   26.09.2016

  • Lærdal


   Etter fleire år med negativ befolkningsutvikling og sysselsetting fekk Lærdal og Årdal omstillingsstatus i 2012.

   26.09.2016

  • Gratangen


   Gratangen har siden år 2000 mistet 17 % av sine innbyggere, og prognosen for framskrevet folkemengde er dyster lesning.

   22.09.2016