Søk

 • Alle kategorier (5448)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (499)
 • Arrangement (167)
 • Tjenester (228)
  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Vær oppmerksom på at USA har særskilte restriksjoner som omfatter produkter produsert i, og i enkelte tilfeller personer og selskaper som handler med Iran, Nord ...

   17.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner US Department of Homeland Security håndhever handelsprosedyrer ved innførsel til USA. De fleste varer kan innføres fritt, så lenge de oppfyller de krav og standarder som kreves for...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   For en rekke varegrupper stilles det ulike og til tider omfattende produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente infor...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Følgende adresseopplysninger skal alltid inkkluderes ved forsendelse til USA: Postnummer Delstatskode Eventuell provinskode Faktura Utstedes i en original og tre kopier. Fakturaen skal innholde detalj...

   17.01.2018