Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • Finansiering


   Logg inn på min side for å se dine påbegynte eller innsendte søknader. Se også vår liste med utlysninger for 2018.

   26.09.2017

  • Kurs og kompetansetilbud


   Vi tilbyr en rekke kurs og kompetansetilbud til reiselivsnæringen. Her kan du finne et kurs som kan styrke din bedrift eller dine medarbeidere.

   02.02.2011

  • Kurskalender for mat og reiseliv


   Her finner du planlagte kurs innenfor temaene reiseliv og mat. Kursene er inndelt fylkesvis og nasjonalt slik at du enkelt finner kurstilbud i ditt område.

   22.09.2011

  • For å bli valgt må man være kjent


    Det finnes norske bedrifter som har klart å vinne frem i det internasjonale markedet. Hva er det som kjennetegner de som får det til?

   03.08.2016

  • Bærekraft, etikk og samfunnsansvar


   Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt.  Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forret...

   14.02.2015

  • Halvors i prestisjefinale i Brussel


   Halvors Tradisjonsfisk fra Tromsø kom til finalen i Seafood Prix d’Elite under European Seafood Exposition Brussel. Noe av æren gir bedriften til Innovasjon Norge, som har bidratt med støtte på en rek...

   08.05.2012