Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Sentralbanken (Ukraina National Bank) har gjort innstramminger i forbindelse med forskuddsbetalinger på importkontrakter ...

   20.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner National Bank of Ukraine er anvarlig for alle utbetalinger i nasjonal (Hrywnja) og utenlandsk valuta. For tiden gjelder en 90 dagers frist for utbetalinger både ved import og ekspo...

   20.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon I Ungarn finnes det omkring 1,8 millioner registrerte firmaer og circa 1/3 del av disse er operative. Firmaetableringer og alle etterfølgend...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Rapportering til Nationalbanken for transaksjoner over DKK 100.000. Danmark er knyttet til ERM (Exchange Rate Mechanism), ytterligere informasjon er tilgjengel...

   18.01.2018