Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, kirurgisk utstyr, industrielle kjemikalier, mat og farmasøytiske produkter stilles ulike produktkrav. Det kan være oppfyllelse av visse standarder, eller...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller persisk. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "...

   19.01.2018

  • Fakta


   The State of Israel   Landkode: IL Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Tel Aviv (Jerusalem) Korrupsjonsindeks (CPI): 64 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT +2 timer   Arbeidsuk...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres uten restriksjoner fra Norge. En rekke varer fra spesifikke land er forbudt innført eller må ha en importlisens ved innførsel. I tillegg er en rekke ...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer. - Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel. - Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav. - Husholdningsapparater og forbruksvarer; ...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk, hebraisk, tysk eller fransk. Flere eksemplarere kan etterspørres. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholde...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører i Jordan må være registrert hos Ministry of Industry and Trade og ha et Importers Card. For import av alle varer som er lovlig, kreves det importlisens. Importlisen...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente valutarestriksjoner.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon er mangelfull. Kredittinformasjon kan skaffes via intervjuer med nøkkelperson/er i kjøpers bedrift. H...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske produkter krever forhånd...

   05.02.2018