Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Resultater for:

  5759 resultater

  Miguel Figueroa-Calix

  Spesialrådgiver

  Nina Westad

  Seniorrådgiver

  Berit Thuv

  Driftskoordinator
  Berit jobber med kontorstøtte-funksjoner.

  Bjørn Fagervik

  Finansieringsrådgiver
  Bjørn har fagansvar for prosjekter innen marin sektor, hovedsakelig fiskeindustri og fiskeflåte.

  Erlend Ystrøm Haartveit

  Innovasjonsrådgiver
  Erlend jobber med innovasjonsprosesser, forretningsmodellering og internasjonalisering til enkeltbedrifter og til grupper. Han kan også bidra til å finne ut hvordan forskning kan brukes for å nå kommersielle mål.

  Alf Per Andersen

  Finansieringsrådgiver
  Alf jobber med finansiering med hovedvekt på lån og oppfølging av låneengasjement for alle sektorer. Alf jobber som finansieringsrådgiver for fiskeflåte i Nordland og Nord-Trøndelag.

  Trond Husan

  Finansieringsrådgiver
  Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  Diana Medel Carrero

  Seniorrådgiver

  Anne Karine Folge

  Finansieringsrådgiver
  Anne Karine arbeider hovudsakleg med lånefinansieringssaker for etablerte bedrifter.

  Bård Stranheim

  Spesialrådgiver