Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Varemerkeregistrering


   Du kan varemerkeregistrere et kjennetegn og få eneretten til å bruke det på dine produkter eller tjenester. Denne eneretten kan du ha så lenge du betaler for og bruker den.

   22.02.2012

  • Foretaksnavn


   Bedriftens navn registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund for å få et organisasjonsnummer. Gjennom denne registreringen omfattes du av foretaksnavneloven.

   22.02.2012

  • Domenenavn


   Et domene er en internettadresse til din virksomhet/merkevare som du kan søke om å registrere. Dette er en bruksrett, ikke en eiendomsrett.

   22.02.2012

  • Forretningshemmeligheter


   Forretningshemmeligheter er opplysninger som en bedrift ønsker å hindre uvedkommende å få tilgang til.

   29.02.2012

  • Beskyttede betegnelser


   Innenfor næringsmidler kan du søke om å få beskyttet et varenavn innenfor kategoriene: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse og Beskyttet tradisjonelt særpreg.

   29.02.2012

  • Buskerud


   Image Fredrik Ambjørndalen IPR-rådgiver Telefon: 22002953 Mobil: 95143679 E-post: Fredrik.Ambjorndalen@innovasjonnorge.no Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle...

   02.01.2013

  • Finnmark


   Image Lars-Erik Solvang IPR-rådgiver Telefon: 22002957 Mobil: 92013517 E-post: Lars-Erik.Solvang@innovasjonnorge.no Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle ver...

   02.01.2013

  • Hedmark


   Image Lars-Erik Solvang IPR-rådgiver Telefon: 22002957 Mobil: 92013517 E-post: Lars-Erik.Solvang@innovasjonnorge.no Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle ver...

   02.01.2013

  • Hordaland


   Image Felipe Aguilera-Børresen IPR-rådgiver Telefon: 22002937 Mobil: 93447956 E-post: Felipe.Aguilera-Borresen@innovasjonnorge.no Felipe kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immat...

   02.01.2013