Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Eksporten i februar 2019


   Det var god vekst i fastlandseksporten også i februar. Tar vi bort energiproduktene, var det 11,6 prosent økning i eksportverdien, sammenlignet med samme måned i fjor, og så langt i år vel 17 prosent ...

   29.03.2019

  • Eksporten i januar 2019


   Høye fiskepriser, økt eksport fra verkstedindustrien og metaller dro eksportverdien opp i januar, og bidro til 15 prosent økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar 2018.

   26.02.2019

  • Eksporten i september 2018


   Veksten i fastlandeksporten var svak i september, bare 0,5 prosent over september 2017. Korrigert for en virkedag mindre tilsier dette en økning på rundt fem prosent. Tas det hensyn til at prisene i g...

   13.12.2018

  • Eksporten i august 2018


   August viser god vekst både i samlet vareeksport og i fastlandseksporten. For råolje og naturgass er volumet lavere enn i august i fjor, men prisene er mye høyere. Dette smitter over på bensin og dies...

   13.12.2018

  • Eksporten i mai 2018


   Samlet eksport preges nå av at olje, gass og raffinerte produkter har steget betydelig i pris, og dette løfter verdien av samlet eksport.

   13.12.2018

  • Mars 2018


   Påska satte sitt preg på mars i år og ga tre færre virkedager enn året før. Det ga 4 prosent lavere fastlandseksport enn i mars 2017. For råolje var både volum og pris høyere enn for ett år siden og e...

   13.12.2018

  • Direkte salg


   Oversikten i denne delen tar for seg eksportsalg av varer, hvor eksportør og importør handler direkte – uten mellomledd. I hovedsak skiller dette seg fra tjenesteeksport, men enkelte punkter vil også ...

   28.11.2018

  • Betalingsbetingelser


   Pris Det er gjerne her hoved slaget står under kontraktsforhandlingene. Foruten den strategiske vurderingen av hvilken pris markedet kan ta, er det under prissetting viktig å ikke glemme forhold som p...

   28.11.2018