Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Samkjøring med andre kontrakter


   For å få gjennomført et eksportsalg er det gjerne nødvendig å inngå kontraktsmessige avtaler også med: Transportør Transportforsikringsselskap, avhengig av leveringsbetingelse Bank Det er et viktig at...

   28.11.2018

  • Salg via enedistributør


   Forholdet mellom en eksportør og en enedistributør i et marked minner om direkte salg i den forstand at enedistributøren gjerne står som fakturamottaker. Enedistributøren videreselger igjen varene på ...

   28.11.2018

  • Standardkontrakter


   Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid. Standardkontraktene gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag, selv...

   28.11.2018

  • Distansehandel


   Hva skiller netthandel fra direkte handel gjennom en butikk?

   03.12.2018

  • Forbrukerbeskyttelse


   I EU og EØS er det bare delvis felles regler for distansehandel og forbrukerbeskyttelse. Med forbrukerbeskyttelse menes både forbrukernes rettigheter ved kjøp og når det gjelder personvern.

   03.12.2018

  • Håndtering av persondata i EU/EØS


   For å fullføre en avtale om netthandel, trenger selgeren kjøperens informasjon som identifiserer hvem kjøperen er. Hvordan dere som selger behandler disse personopplysningene er regulert i strenge reg...

   03.12.2018

  • Betalingsløsninger


   Det vil være både gunstig og nødvendig å tilby ulike betalingsløsninger basert på kundens behov i ulike markeder. Sikre, enkle betalingsløsninger for kunden gir som regel mer salg.

   03.12.2018

  • Tvisteløsning


   Dessverre går ikke ting alltid etter planen. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan man på best måte kan løse konflikter. Dette vil spare deg tid, og gjøre det lettere om ting skulle gå galt.

   03.12.2018

  • Logistikk ved netthandel


   At kunden opplever at logistikken fungerer og at varene blir levert som forventet er spesielt viktig ved netthandel. Når leveransene går som planlagt er det også en større sjanse for at kundene bestil...

   03.12.2018

  • Sjekkliste for netthandel


   Når dere selger varer via nettbutikk til andre land, må dere forholde dere til de lover og regler som gjelder i landet til kunden.

   03.12.2018