Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Hvem gjør hva i avklaringsfasen?


   Fylkeskommunen Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for ...

   27.09.2016

  • Resultater av strategi- og forankringsfasen


   Leveransen fra strategi- og forankringsfasen skal være: Forslag til omstillingsplan med innsatsområder, organisering og finansiering, samt kommunikasjonsplan Forslag til handlingsplan for første gjenn...

   27.09.2016

  • Roller og oppgaver i strategifasen


   Prosjektorganisasjonen v/prosjektleder har mange viktige oppgaver i denne fasen. Prosjektleder må lage en god prosjektplan for arbeidet med å: Gjennomføre utviklingsanalyse Utarbeide forslag til omsti...

   27.09.2016

  • Hva er en samfunnsmessig konsekvensanalyse?


   En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling de seneste 10 årene og gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at anal...

   26.09.2016

  • Verktøy og maler til bruk i fasen


   Startkurs INTRO-kurs Gjennomføringsfasen Styreseminar Programstatusvurdering SMB-utvikling Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen Næringsvennlig kommune Omdømmebygging Maler for god portefø...

   29.09.2016

  • Sluttrapport og sluttevaluering


   Omstillingsorganisasjonen skal utarbeide en sluttrapport for omstillingsarbeidet. Mottakerne av sluttrapporten er kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Her finner du mal for sluttrapport. Inno...

   29.09.2016

  • Hjem


   MATSTREIF 2018, fredag 7. september (11 – 20) og lørdag 8. september (10 – 18)    Følg oss på Flickr, Facebook, Instagram  MATSTREIF er Norges største nasjonale matfestival og arrangeres som en årlig ...

   21.06.2016

  • Kontakt oss


   Kontakt oss Frivillige fra Innovasjon Norge vil være tilstede for publikum for å spre kunnskap og glede. Du finner oss på vår infostand, ved kurstelt, samt rundt på området til enhver tid. For mer inf...

   23.08.2018

  • HotJarTest


   Dette er en testside for HotJar.

   03.10.2017

  • Utstillere 2019


   MATSTREIF  7.-8. september 2019     Følg oss på Flickr, Facebook, Instagram    Utstillere Matstreif  

   11.05.2016