Søk

 • Alle kategorier (5476)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (173)
 • Tjenester (228)
  • Meetup.com


   Arrangementskalender for startups, gründere og flere

   22.06.2016

  • SIVA-inkubatorer og næringshager


   I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.

   22.06.2016

  • Opprett søknad - Kommersialiseringstilskudd


   Innebærer å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i og gjennomføring av aktiviteter knyttet til videre kommersialisering 

   07.09.2016

  • Må jeg ha organisasjonsnummer for å søke om tilskudd?


   Ja, man må ha organisasjonsnummer for å få opprettet en søknad, og selskapet kan ikke være eldre enn 3 år når det søker Markedsavklaringstilskudd og ikke eldre enn 5 år når det søker Kommersialisering...

   23.06.2016

  • Kan jeg få et møte med Innovasjon Norge?


   Vi har dessverre ikke kapasitet til å ha møte med alle tidligfase-gründere i Norge. Du kan ringe gründertelefonen for å diskutere din forretningsidé med oss. Vi arrangerer også jevnlig seminaret Fra i...

   23.06.2016

  • Hvordan søker jeg om tilskudd?


   Her finner du informasjon om tilskuddene til markedsavklaring  og kommersialisering. Lenke til søknadsskjemae finner du nederst på sidene. NB! Sett deg godt inn i kriteriene før du søker.

   23.06.2016

  • Kan jeg få støtte til å utvikle en app?


   Innovasjon Norge ser på utvikling av applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett som et interessant forretningsområde som kan bidra til økt verdiskaping i Norge, blant annet gjennom flere arbeidspla...

   23.06.2016