Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • The Mintra Group


   Mintra Group leverer smarte løsninger for å øke kompetanse hos sine kunder, som skal bidra til trygg, effektiv og lønnsom drift. De leverer tjenester innen HR-, kurs og kompetansetjenester og –systeme...

   28.03.2017

  • WeWantToKnow AS


   Jean-Baptiste Huynh lurte på hvorfor formatet på skoleundervisningen ikke hadde endret seg siden oldefaren hans gikk på skolen, selv om undersøkelser viser at elevene har problemer med å lære matemati...

   03.03.2017

  • SKOG22


   SKOG22 er en nasjonal strategi for skog- og trenæringen. Innovasjon Norge har vært ansvarlig for sekretariatet strategiarbeidet.

   28.11.2018

  • Helse og velferd


   Helsenæringen kan å bli et verdifullt vekstområde for norsk næringsliv. Næringen omfatter et bredt spekter av produktområder som nye medisiner, medisinsk teknologi og helserelatert IKT. Vi tilbyr en r...

   11.12.2018

  • Kvalifikasjoner


   Innovasjon Norge skal bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Dette gjør vi gjennom finansielle virkemidler, kompetanseprogr...

   12.12.2018

  • Hva koster det?


   Hvor ressurskrevende forstudien og forprosjektet blir, vil variere med kommunenes størrelse. Men for en middels stor kommune vil forstudien trolig kreve at det settes av ca. 15 dagsverk til prosjektle...

   19.09.2016

  • Hvilke "leveranser" kommer ut av verktøyet?


   En forstudierapport med de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten. En forprosjektrapport som skisserer en konkret løsning for videre...

   19.09.2016