Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kreves opplysninger om benyttede råvarer samt deres prosentvise v...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Importrestriksjoner er stort sett knyttet til varer som omhandles under regelverket for beskyttede dyrearter, som for eks...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner For å redusere spekulasjoner og svingninger mot den Kenyanske Shillingen, har kenyanske myndigheter innført regler for å begrense utførsel av valuta. Importør må derfor legge frem ...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. I tillegg til generell informasjon bør en detaljert beskrivelse av transportforløpet oppgis på hande...

   19.01.2018

  • East Africa - Norway Energy Week


   10.09.2018-13.09.2018

   12.00

   Nairobi, Kenya

   East Africa governments have prioritized energy development and have set ambitious targets to intensify electrification in the region. To achieve this, private sector investment is highly encouraged. ...

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Vær oppmerksom på at innførselsregler kan håndteres ulikt ved grensepassering. Fortsatt veldig mye korrupsjon. Legalisering og vise...

   08.02.2018