Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Stordal


   Omstillingsperiode 2014-2018. Stordal kommune sin utfordring var nedleggelse innen møbelindustrien. Målet er utvikling og sysselsetjing.

   26.09.2016

  • Karlsøy


   Omstillingsperiode 2010-2014. Karlsøy var preget av fraflytting og ensidig næringsliv. Målet var 50 nye arbeidsplasser. En attraktiv kommune med vekst.

   26.09.2016

  • Hyllestad


   Omstillingsperiode 2010-2015. Hyllestad var en kommune med sårbart næringsliv og folketalsnedgang. Målet var 40 nye arbeidsplassar, positiv folketalsutvikling.

   26.09.2016

  • Rollefordeling


   En god rollefordeling mellom kommunenes førstelinje og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt.

   02.01.2017

  • Internasjonalisering


   Mange gründerbedrifter kan ha et internasjonalt potensial, og uansett er det aldri feil å tenke internasjonalt tidlig, selv om bedriften kanskje ikke tenker å satse i utlandet med det første.

   04.01.2017

  • Askvoll


   Omstillingsperiode 2010-2016.  Askvoll hadde en kraftig nedgang i folketal og sysselsetjing. Målet var å etablering av 30 nye arbeidsplassar, og 60 nye innbyggjarar, innan utgangen av 2016.

   22.09.2016

  • Finansiering av reiselivsaktiviteter


   Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til reiselivsnæringen. Det finnes ikke egne finansieringsordninger for reiselivet, men de fleste av våre finansieringstjenester tilbys til reiselivsnæringen.

   26.11.2018

  • Fra idé til bedrift


   Mange veiledere i førstelinjen har i en eller annen sammenheng vært introdusert for Aleksander Osterwalders Business Model Canvas. Canvas er et av flere verktøy som gründer kan bruke i prosessen fra i...

   02.01.2017

  • Reisemålsutvikling


   Ønsker du å utvikle ditt reisemål? Vi kan hjelpe med rådgivning, informasjon, og finansiering. 

   15.11.2018