Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Klynger som omstillingsmotor


   Tre næringsklynger skal gjennomføre to pilotprosjekter i et nytt Innovasjon Norge-program. Målet er at spisskompetanse fra klyngene skal bidra til å øke innovasjons- og omstillingstakten i næringslive...

   10.09.2015

  • Buskerudbedrift hedret i Berlin


   Ask Gård Foredling AS vant i dag den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2018. Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Bård Hoksrud og divisjonsdirektør Leon Bakkebø i Innovasj...

   17.01.2019

  • Ny rekord i utbetaling fra EU til norske bedrifter


   Åtte norske bedrifter får til sammen 160 millioner kroner fra EU for å ta sine produkter ut i verden. Dermed har små og mellomstore bedrifter tatt med seg 304 millioner kroner fra EUs pengesekk i løpe...

   14.12.2018

  • God evaluering av Bedriftsnettverk-tjenesten


   Samarbeid i nettverk hjelper bedriftene til økt konkurransekraft og høyere verdiskaping. Mange bedrifter fortsetter samarbeidet også etter prosjektslutt, viser en fersk evaluering som Oxford Research ...

   11.12.2018

  • Lik handsaming av landbrukskundar over heile landet


   Auka digitalisering og innføring av felles arbeidsprosessar på tvers av fylka skal bidra til meir einsarta handsaming av landbrukssøknader i Innovasjon Noreg. Resultatet er auka effektivisering og kor...

   06.12.2018

  • Innovasjon Norge leter etter Norges beste eksportør


   Hvem fortjener Eksportprisen 2019? Vi søker innovative eksportbedrifter som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom internasjonale markeder. -Eksportprisen ga oss mye PR, sier Øyvind Birkenes f...

   03.12.2018

  • Unge skaperlystne vant tur til startup-byen Toronto


   - Fantastisk å få oppleve EMAX-effekten! sier vinnerlaget fra EMAX 2016, som får en tur til tech-hovedstaten og startup-byen Toronto. Vinnerlaget besto av Daniel Emil Randrup Sværk fra Gjøvik, Karolin...

   11.08.2016

  • Hvorfor Merkevaren Norge?


   I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge skal sikre at vi tiltrekker oss...

   04.08.2016