Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Coachende tilnærming


   Som veileder har du ulike «hatter» å ha på; veileder, rådgiver og coach. Det er gründer som eier prosjektet og må ta de viktige avgjørelsene, og hvilken «hatt» som passer best til enhver tid, må du vu...

   02.01.2017

  • Aktører og roller i omstillingsprosessen


   Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet i omstillingsområdet. Det er viktig at roller og ansvar avklares tidlig i perioden. Uavklarte ansvarsforhold hemmer fremdriften.

   22.09.2016

  • Valg av organisasjonsform


   Det er kommunen, som eier av omstillingsprogrammet, som skal etablere en omstillingsorganisasjon. De vanligste organisasjonsformene for en omstillingsorganisasjon er: Avdeling i kommuneorganisasjon. H...

   27.09.2016

  • Verktøy og maler til bruk i fasen


   Aktuelle verktøy og maler til bruk i strategifasen er: Startkurs INTRO-kurs Strategifasen Utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan PLP Prosjektlederprosessen Maler: Prosjektl...

   27.09.2016

  • SMB-utvikling


   Utviklingsprogram for bedrifter med vestpotensial.

   19.09.2016

  • Sluttevaluering


   Alle omstillingskommuner må gjennomføre en sluttevaluering. Obligatorisk

   20.09.2016

  • MATSTREIF


   6.-7. september 2019, Rådhusplassen i Oslo

   11.05.2016

  • Tilbakeblikk 2016


   Til saman 23 omstillingsområde har jobba med regions- og næringsutvikling under Regional omstilling i 2016. Dei har bidrege til å skape 379 nye arbeidsstadar og sikra 281. I områda er det etablert 234...

   07.04.2017

  • Styreseminaret


   Oppstart- og strategiseminar for ledelsen i gjennomføringsfasen. Obligatorisk

   20.09.2016