Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Fra idé til marked


   24.04.2019

   09.00-11.00

   Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan h...

  • Fra idé til marked


   02.04.2019

   09.00-11.00

   Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan h...

  • Krav til dokumentasjon av avgiftsfrie salg


   Utførsel av varer blir ofte oppfattet som uproblematisk og en enkel affære ettersom det, foruten ved eksport av fisk, ikke er spesielle avgifter knyttet til utførsel. Informasjonen som avgis i tolldek...

   18.02.2015

  • Viktigheten av korrekt emballering


   Manglende eller feilaktig emballering av eksportvarer er et økende problem i fraktindustrien. Mens skip blir større, og frakten blir mer verdifull, er problemet med feilaktig emballering nå kommet for...

   04.04.2014

  • Manglende utvikling av godstrafikk på bane og sjø?


   Etter mange år med lovnader om satsing på alternative transportformer for vei, ser vi at biltransporten på norske veier er økende. Samtidig er godsframføring på bane og sjø synkende. I Nasjonal Transp...

   22.11.2013

  • Shortsea shipping - et bedre transportalternativ


   Tysklands veier som Europas trafikknutepunkt er allerede overbelastet, og kan i verste fall føre til en kollaps. Dagens køer fører til dårligere livskvalitet, skader miljøet og er ødeleggende for Euro...

   03.06.2013