Søk

 • Alle kategorier (4473)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (24)
  • Teknologi for miljøvennlig gjødselproduksjon


   Yara er verdens største produsent av mineralgjødsel, men ønsker også å være den mest miljøvennlige. Miljøteknologiordningen har gitt selskapet støtte til flere prosjekter som bidrar i den retningen.

   06.10.2016

  • Magisk miljøtiltak gir grønn gevinst


   De færreste ønsker å håndtere to store problemer samtidig. Greve Biogass gjør det mer enn gjerne. De forvandler store mengder matavfall og husdyrgjødsel til miljøvennlig drivstoff og næringsrikt biogj...

   04.07.2016

  • Lager dyrefôr av grantrær


   Noen ser ikke skogen for bare trær, andre ser bare nye muligheter. Glommen Skog har utviklet og patentert en metode for å lage dyrefôr av treflis.

   27.06.2016

  • Eggeskall til sårbehandling


   Egg er en viktig ingrediens i mye matproduksjon, men eggeskallet har vært en dårlig utnyttet ressurs. Selskapet Norilia AS har tatt i bruk ny teknologi som kan gi eggeskallet et langt og spennende liv...

   20.05.2016

  • Bruk av IT gir bedre drikkevann


   Nesten en tredjedel av det norske drikkevannet lekker ut på veien til forbruker. Nye IT-systemer kan gi bedre overvåking, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet – og dermed bedre drikkevann.

   29.04.2016

  • Lønnsom overvåking av vindparker


   Å overvåke, styre og vedlikeholde vindparker med flere titalls turbiner er svært krevende. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har Kongsberg Renewables Technology AS i Trondheim utviklet et system ...

   02.06.2015

  • Lager strøm av overskuddsvarme


   Maskiner, motorer og mye annen menneskelig aktivitet produserer varme som et biprodukt. Hva om vi kunne bruke noe av denne varmen til å lage elektrisk strøm? Det er ideen bak CraftEngine.

   01.06.2015