Søk

 • Alle kategorier (3994)
 • Ansatt (755)
 • Nyhet (492)
 • Arrangement (325)
 • Tjenester (15)
  • Hva koster det?


   Programstatusvurdering er gratis for omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge dekker alle kostnader til ekstern konsulent og bistår med å engasjere ham/henne.

   20.09.2016

  • Hva er resultatene av en programstatusvurdering?


   Den eksterne konsulenten (prosessleder) skal skrive en rapport fra statusvurderingen og sende til vurderingsteamet senest 10 dager etter gjennomført vurdering. Vurderingsarbeidet skal avdekke forbedri...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en programstatusvurdering?


   Programstatusvurdering gjennomføres som et heldagsmøte, ledet av Innovasjon Norge med bistand fra en ekstern konsulent (prosessleder). Prosessen skal gi verdifulle innspill og mulighet for ettertanke;...

   20.09.2016

  • Mer om Oppstartsseminaret


   Oppstartseminar holdes over 1 til 2 dager tidlig i gjennomføringsfasen. Seminaret ledes av ekstern konsulent. Målgruppe: Leder av og det nyvalgte styret for omstillingsarbeidet. Innhold: Seminarets in...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Forstudien i SMB-utvikling har en kostnadsramme på NOK 240 000. Leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om finansiell støtte til 50 % av kostnadene. Innovasjon Norge støtter også kostn...

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Hvor ressurskrevende forstudien og forprosjektet blir, vil variere med kommunenes størrelse. Men for en middels stor kommune vil forstudien trolig kreve at det settes av ca. 15 dagsverk til prosjektle...

   19.09.2016

  • Hvilke "leveranser" kommer ut av verktøyet?


   En forstudierapport med de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten. En forprosjektrapport som skisserer en konkret løsning for videre...

   19.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode. Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjo...

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

   19.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kurset gjennomføres som en samling over to dager med maksimum ni deltakere fra maksimum tre omstillingsområder per kurs. Arbeidsformen veksler mellom gjennomgang av teori og eksempler, og arbeid med p...

   19.09.2016