Søk

 • Alle kategorier (5218)
 • Ansatt (727)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (262)
 • Tjenester (235)
  • Flere vekstkraftige bedrifter


   Bare en mindre andel av norske virksomheter kan karakteriseres som høyvekstbedrifter. Likevel spiller de en helt spesiell rolle i den økonomiske utviklingen, og det er derfor et mål for Innovasjon Nor...

   16.03.2015

  • Styrets beretning


   Innovasjon Norge ble stiftet 19. desember 2003 og eies med 51 prosent av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og av fylkeskommunene med 49 prosent. Selskapet er organisert som et særlovsselskap...

   17.03.2015

  • Smart Mobility - Urban Infrastructure


   Norway is currently the largest market for electric vehicles in Europe and a front runner within smart solutions for the transport sector and society in general. The market share for electric vehicles...

   27.03.2018

  • Norway doubled sale to the UN in 2015


   More than 50 Norwegian businesses attended UNs Nordic Procurement Seminar in Copenhagen the 15-16th June. The record high participation reflects the increased relevance of the UN market for Norwegian ...

   17.06.2016