Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • Fyresdal


   Fyresdal kommune står overfor utfordringer knyttet til tap av arbeidsplasser og negativ befolkningsutvikling. Som følge av disse utfordringene fikk Fyresdal omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogra...

   29.05.2018

  • Andøy


   Beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon førte til at Andøy kommune fikk omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet har fått navnet Samskap og frem mot 2023 skal det skapes 350 nye arbeid...

   29.05.2018

  • Sør-Varanger


   Bakgrunnen for omstillingsarbeidet i Sør-Varanger er en direkte konsekvens av Sydvaranger Gruve AS konkurs. Det konkrete målet for omstillingsprogrammet vil være å bidra til 300 nye og sikrede arbeids...

   26.09.2016

  • Rollag


   Rollag kommune har erfart nedgang i sysselsetning og befolkning over tid.  Kommunens hjørnesteinsbedrift har vedtatt å legge ned i 2018. Samtidig er det behov for et mer mangfoldig og robust næringsli...

   26.09.2016

  • Måsøy


   Måsøy kommune, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke og grenser til Hammerfest og Nordkapp kommune. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (H...

   26.09.2016

  • Meløy


   Via en ekstraordinær bevilgning fra Stortinget skal samfunnet i Meløy snu situasjonen som oppstod da REC Wafer la ned 650 arbeidsplasser.

   26.09.2016

  • Lærdal


   Etter fleire år med negativ befolkningsutvikling og sysselsetting fekk Lærdal og Årdal omstillingsstatus i 2012.

   26.09.2016