Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Aktiviteter


       Hovedaktivitet Formål Gjennomføring 1 Skreddersydde kurs Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor. 1-3 dagers kurs. Casebasert...

   09.02.2018

  • Prioriterte områder i 2018


   Bedriftsnettverk skal bidra til økt internasjonalisering og omstilling i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på: Utvikling av nye forretningsområder...

   20.06.2017

  • Hva kan det søkes støtte til


   Det kan søkes støtte til delfinansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være: Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrato...

   20.06.2017

  • Hvem kan søke


   Programmet henvender seg til små og mellomstore bedrifter med etablert økonomisk virksomhet og vekstambisjoner, i alle bransjer, næringer og landsdeler. Bedriftene må ha sunn økonomi, felles interesse...

   20.06.2017

  • Krav til søknad og prosjektbeskrivelse


   Søknaden bør være kortfattet, men konkret. Prosjektdokumenter med utfyllende informasjon kan vedlegges søknaden. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde: Kort presentasjon av alle bedriftene (virksomhet, k...

   24.01.2017