Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • 2.1 Arbeidet for enklere handelsprosedyrer


   Et betydelig arbeid er nedlagt både nasjonalt og internasjonalt for å forenkle prosedyrer i forbindelse med eksport av varer. Det internasjonale arbeidet skjer i dag i regi av FN-organet ECE (Economic...

   26.06.2013

  • 3.1 Innledning


   Med denne veilederen ønsker vi å vise hvordan forskjellige eksportdokumenter ser ut og hvilke funksjoner disse har. En rekke av papirdokumentene består av blankettsett med flere gjennomslag som, avhen...

   16.07.2013

  • 3.2 Gjennomgående dokumentomtale


   Nedenfor ser du hvilken systematikk som ligger til grunn for gjennomgangen av dokumentene: Formålet med dokumentet: En kort forklaring på hvorfor dokumentet utstedes og hva det skal brukes til. Standa...

   16.07.2013

  • 3.3 Særskilte tilleggskrav?


   Vi har i denne veilederen hovedsakelig begrenset oss til å vise eksempler på hvordan de enkelte eksportdokumentene ser ut i blankettform. Du vil likevel finne noen eksempler på ferdigutfylte dokumente...

   16.07.2013

  • 4.2 Handelsfaktura/Proformafaktura


   Formålet med dokumentet: En registrering av handelstransaksjonen mellom selger – kjøper og en anmodning om å betale for de varene som omfattes av fakturaen. Underlag for tollbehandlingen i eksport- og...

   16.07.2013

  • 4.4 Tollfaktura


   Formålet med dokumentet: Kreves i forbindelse med tollbehandlingen i importlandet. Det stilles ofte mer detaljerte krav til innholdet i tollfakturaen når det gjelder spesifisering av de kostnader som ...

   16.07.2013

  • 4.5 Pakkliste


   Formålet med dokumentet: En pakkliste er en detaljert oversikt over hva en gitt vareforsendelse inneholder. En del land pålegger selger å utstede pakkliste, og har i tillegg spesifikke krav til hva pa...

   16.07.2013

  • 5.2 Enhetsdokument (Single Administrative Document)


   Formålet med dokumentet: Formular som skal anvendes for tolldeklarering ved eksport, import og transittering av varer. Standardisering: Basis er det såkalte SAD-dokumentet (Single Administrative Docum...

   16.07.2013

  • 5.4 ATA-Carnet


   Formålet med dokumentet: Forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig innførsel eller utførsel av varer. Ordningen innebærer at det ikke skal betales toll, andre importavgifter eller depositum f...

   16.07.2013