Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Valutakonto


   Foretak med gjentagende oppgjør i utenlandsk valuta kan velge å åpne en valutakonto i norsk bank for den aktuelle valutaen. Tidspunktet for veksling til kroner for de valutastrømmene som ikke er kurss...

   01.06.2012

  • Valutalån


   Ved opplåningsbehov kan et lån tas opp i eksportvalutaen, som såkalt valutalån, med en forfallsdag som faller sammen med betalingsdagen for eksportlikviditeten. Det kan imidlertid oppstå problemer om ...

   01.06.2012

  • Valutarisiko


   Den internasjonale valutahandelen mellom bankene resulterer i stadige svingninger i kursene avhengig av tilbudet og etterspørselen etter de ulike valutaene. Politiske beslutninger fører til devaluerin...

   01.06.2012

  • Fakturamal - UN Invoice Layout Key


   UN Invoice Layout Key er en standardblankett som ofte blir lagt til grunn for utarbeidelse av fakturaen. UN Invoice Layout Key finner du øverst til venstre.

   01.06.2012

  • Proformafaktura


   Ved eksport av varer utferdiges ofte en Proformafaktura (Pro Forma Invoice). Som det ligger i begrepet, er dette en faktura som kun utstedes for formens skyld. Proformafaktura utferdiges ofte i forbin...

   01.06.2012

  • Konsulatfaktura (Consular Invoice)


   Ved eksport til enkelte mellom-amerikanske land kreves en såkalt Konsulatfaktura (Consular Invoice). Denne skal skrives ut på særskilte blanketter. Konsulatfakturaen skal framvises for og legaliseres ...

   01.06.2012

  • Certificate of Origin


   Certificate of Origin er et dokument som dokumenterer varens opprinnelse. Det kan generelt brukes der importøren/importlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse, men hvor det ikke foreligg...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Det meste av innførseler kommer til Mali via transitthavner i nabolandet, slik som Abidjan i Elfenbenskysten (asfaltert vei), Dakar i Senegal (jernbaneforbindelse), Conak...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes nasjonalt i Mali. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emball...

   01.06.2012