Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   09.04.2015

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Seychellois rupee = 100 Cent Valutakode SCR. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner  Ingen spesielle restriksjoner.  Landrisiko Risikogruppe 6,...

   09.04.2015

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder  Seychellene er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er merket slik at det kan føre til misfor...

   09.04.2015

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder  Seychellene er med i det norske GSP systemet, men har enda ikke ratifisert avtalen. Dette betyr at produkter kan op...

   09.04.2015

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   09.04.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold.  Transittid containerskip Oslo - Victoria er 20-25 dager. Tollflyplasser Seychelles International Airport. Importhavner Port of Victoria.

   09.04.2015

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. An...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Sierra Leone er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfatt...

   01.06.2012