Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • PLP (Prosjektlederprosessen)


   Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

   22.09.2016

  • Handlingsplanen - veileder


   Det skal utarbeides en handlingsplan for hvert nytt år av omstillingsperioden. Handlingsplanen definerer konkrete aktiviteter eller prosjekter under hvert innsatsområde, med budsjett.

   20.09.2016

  • Omdømmebygging


   Skap attraktive kommuner. Hvordan jobbe målrettet for å utvikle en attraktiv kommune med et godt omdømme?

   20.09.2016

  • Programstatusvurdering


   Programstatusvurderingen hjelper omstillingsledelsen å vurdere egen prosess og måloppnåelse årlig. Verktøyet skal også motivere til forbedringer.

   20.09.2016

  • Sluttevaluering


   Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

   20.09.2016

  • Styreseminaret


   På styreseminar får styret og leder for omstillingsarbeidet hjelp til å konkretisere oppgaver og aktiviteter, og til å finne en god arbeidsform og gode verktøy til å gjøre jobben.

   20.09.2016

  • SMB-utvikling


   SMB-utvikling skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.

   19.09.2016

  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god porteføljestyring


   Bevilgningsoversikt Mal for oversikt over prosjekter som har fått omstillingsmidler i perioden. Last ned mal for bevilgningsoversikt Porteføljerapport Mal for oppsummerende porteføljerapport. Last ned...

   19.09.2016