Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Sluttevaluering


   Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

   20.09.2016

  • Styreseminaret


   På styreseminar får styret og leder for omstillingsarbeidet hjelp til å konkretisere oppgaver og aktiviteter, og til å finne en god arbeidsform og gode verktøy til å gjøre jobben.

   20.09.2016

  • SMB-utvikling


   SMB-utvikling skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.

   19.09.2016

  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god porteføljestyring


   Bevilgningsoversikt Mal for oversikt over prosjekter som har fått omstillingsmidler i perioden. Last ned mal for bevilgningsoversikt Porteføljerapport Mal for oppsummerende porteføljerapport. Last ned...

   19.09.2016

  • Maler for styrearbeid og -rapportering


   Fullmaktsreglement Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet. Last ned mal for Fullmaktsreglement Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbe...

   19.09.2016

  • Maler for god prosjektledelse


   Prosjektmandat Mal for prosjektmandat Last ned mal Prosjektplan Mal for prosjektplan Last ned mal Statusrapport Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal Sluttrapport...

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forstudien


   I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forprosjektet


   Forprosjektet er analysefasen i SMB-utvikling. Analysen skal vurdere deltakerbedriftenes markedsposisjon og forutsetninger for vekst, deres interne kompetanse og kapasitet og eiernes langsiktighet og ...

   19.09.2016

  • Tilbudsinnbydelse: Veileder for innkjøp


   Mange av tiltakene og verktøyene i omstillingsarbeidet innebærer bruk av eksterne konsulenter. Innkjøp av konsulenttjenester med offentlige midler skal være basert på konkurranse.

   19.09.2016