Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er tilgjengelig for aksjeselskap. Betalingsanmerkninger er offentlige. Åpen regning Vanlig. Kredittid ofte 30-60 dager. Kreditti...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Frankriket er fullt medlem av ISO og CEN. Frankrikets nasjonal standard organisasjon Association Française de Normalisation. Immaterielle rettigheter Frankriket er medlem av EPO (European P...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Gjeldene valuta restriksjoner innebærer en grense på 250 000 EUR per dag per importør. Dette kan føre til vanskeligheter for greske selskaper å betale utenlandske leverandører. Kre...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Hellas er fullt medlem av ISO og CEN.  Hellas nasjonal standard organisasjon National Quality Infrastructure System. Immaterielle rettigheter Hellas er medlem av EPO (European Patent Office...

   19.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Det foreligger en forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland.  For mer informasjon kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll.

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av forskjellig sl...

   05.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   På grunn av sin beliggenhet som innlandsstat er vei- og jernbanetransport de vanligste transportformene ved forsendelser til Hviterussland. Jernbanetransport er relativt konkurransedyktig i Hviterussl...

   05.02.2018