Søk

 • Alle kategorier (7987)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 dinar  Valutakode TND Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen for ikke lisensbelagte varer. For lis...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om enkelte produkter. Dette gjelder blant annet følgende: - Farmasøytiske produkter: må registreres i Tunisia. - Tek...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Tunisia ved forsendelser med en fakturaverdi på over 3000 TND. Dette kan ha viktige følger for såvel valg av leve...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mauritius' representasjon i Norge: Mauritius har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Mauritius 32/33 Elvaston Place GB-London SW7 5NW Telefon:  +44 207 581...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for de aller fleste varer. Lisensen er gyldig i seks måneder. Eksportøren anbefales å be om innførselslisensens nummer og dato før varene skipes fo...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi d...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Mosambik er medlem av SADC (South African Development Comunity), og er da forpliktet til å følge visse relevante internasjonale krav. Det er viktig å følge importørs instrukse...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012