Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Den japanske "Food Sanitation Law" inneholder en positivliste over tillatte tilsetnings- og fargestoffer. Alle ingredienser og fargestoffer som ikke er nevnt på positivlisten ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Japan er med i APEC og TPP. Japan har inngått frihandelsavtale med Sveits. Importavgifter Det beregnes en konsumskatt...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er innført eksportrestriksjoner ved salg av varer og tjenester til Jemen. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot eksport av våpen og tilknyt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav for en rekke varer og det rådes å følge spesifikasjoner fra importør. Farmasøytiske produkter og medisiner må være registrert hos "Supreme Board of Drugs...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i 1 original og 5 kopier på engelsk eller arabisk. Den skal videre angi produse...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - jemensk hovedhavn er 25-30 dager. Brukbart veinett mellom de aller største byene, men over 80 % av totalt veinett er ikke asfaltert. I...

   01.06.2012

  • Adresser


   Jemens representasjon i Norge: Jemen har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Hauge: Embassy of the Republic of Yemen Scheveningseweg 68 NL-2517 KX The Hague Telefon: +31 70 365 39 36/7 Telef...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten importlisens av registrerte importører som har et "Importers Card". Innførselslisens kreves kun for enkelte varer, blant annet teleko...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Aqaba er 20-25 dager. Forsendelser over de israelske havnene Haifa og Ashdod kan være en mulighet. Brukbart veinett mellom de store ha...

   01.06.2012