Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Om finansiering


   Våre finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse. Les mer om vår finansiering.

   25.06.2014

  • Såkornfond


   Er din bedrift i en tidlig utviklingsfase og har internasjonale ambisjoner? Såkornfond er langsiktige investeringer i konkurransedyktige bedrifter i hele landet. 

   26.03.2014

  • Veilederrollen


   Det finnes ingen fasit på hva som er en god veileder – gründere har ulik bakgrunn og forutsetninger og dermed ulike behov. Hvordan du som veileder best kan bidra, varierer dermed også.

   02.01.2017

  • Rollefordeling


   En god rollefordeling mellom kommunenes førstelinje og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt.

   02.01.2017

  • Coachende tilnærming


   Som veileder har du ulike «hatter» å ha på; veileder, rådgiver og coach.  Det er gründer som eier prosjektet og må ta de viktige avgjørelsene, og hvilken «hatt» som passer best til enhver tid, må du v...

   02.01.2017

  • Fra idé til bedrift


   Mange veiledere i førstelinjen har i en eller annen sammenheng vært introdusert for Aleksander Osterwalders Business Model  Canvas. Canvas er et av flere verktøy som gründer kan bruke i prosessen fra ...

   02.01.2017

  • Internasjonalisering


   Mange gründerbedrifter kan ha et internasjonalt potensial, og uansett er det aldri feil å tenke internasjonalt tidlig, selv om bedriften kanskje ikke tenker å satse i utlandet med det første.

   04.01.2017

  • Grønn omstilling i Hurum


   Nærmere 300 arbeidsplasser gikk tapt da Södra Cell på Tofte ble lagt ned for tre år siden. Nå intensiverer Hurum innsatsen for å skape nye arbeidsplasser - på grønne betingelser.

   07.04.2017

  • Suksessoppskrifta frå Gratangen


   Gratangen har allereie nådd målet dei sette seg då dei fekk omstillingsstatus. Ingrediensane i suksessoppskrifta omfattar blant anna å viske ut kommunegrenser, definere tydelege roller – og å jobbe me...

   07.04.2017