Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives på engelsk eller arabisk, i 2 originaler og 3 kopier, og skal inneholde alle relevante opplysninger...

   31.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Åpen regning Forekommer sjeldent. Dokumentinkasso Forekommer sjeldent. Remburs Anbefales. Spør egen bank for ytterligere opplys...

   31.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. I lys av den nåværende situasjonen, har Utenriksdepartementet besluttet at det ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer t...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Enkelte varer er underlagt spesiell lovgivning.  Dette gjelder blant annet for medisinske og farmasøytiske produkter som skal være registrert hos saudiarabiske myndigheter. Det er innført regler og kr...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen må undertegnes for hånd. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehan...

   19.01.2018

  • Fakta


   Slovak Republic   Landkode: SK Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Bratislava Korrupsjonsindeks (CPI): 50 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 1 timer   Arbeidsuke: Mandag - F...

   06.02.2018