Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må regi...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i umiddelbar tilknytning til øvrig...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sør-Afrikas representasjon i Norge: Embassy of the Republic of South Africa Drammensveien 88 C 0271 Oslo Telefon: 23 27 32 20 Telefax: 22 44 39 75 E-post: oslo.reception@dirco.gov.za Innovasjon Norge ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Tillatelse kreves for all import. Alle bedrifter som driver handel med Sudan må registrere seg hos (Minestry of Foreigin Trade). For all innførsel kreves en innførsels...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. A...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Kan være nødvendig i sammenheng med søkand om importtillatelse.Utstedes på engelsk i minst 1 orginal og 2 kopier, eller e...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Port Sudan er 20-25 dager. Det fleste større byene er forbundet med jernbane. Asfaltert vei Port Sudan- Khartoum, men mye av veinettet er i...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i Sudan. Transportmerking Alminnelig skipningspraksis med merking av mottakerens navn, bestemmelsessted og lossehavn. Hvis ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012