Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Godset bør merkes med opprinnelsesland, mottagers navn, destinasjon, samt være nummere...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Kiribati Salomon-øyene Tuvalu Nei   Ja Nei            World Customs Organisation: Kiribati Salomon-øyene Tuvalu Nei Nei Nei Ve...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er et blandet system basert på angloamerikansk rett, tyskromersk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 kuwaitisk dinar = 1000 Files Valutakode KWD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 2, OECD. Tende...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Kuwait er 25-30 dager. Forsendelser via Oman ikke uvanlig. Vel utbygget veinett. Ingen jernbane. Tollflyplasser Kuwait   Importhavner ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kuwaits representasjon i Norge: Kuwait har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i Stockholm: Embassy of the State of Kuwait Adolf Fredriks Kyrkogata 13 SE-111 37 Stockholm Sweden Telefo...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det er importrestriksjoner på landbruksprodukter. Små kvanta blir som regel godkjent. Det er også importrestriksjoner på varer som kan anses som "uanstendig" av myndig...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Laos er abonnentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Tydelig merking med opprinnelsesland og destinasjon anbefales. Immateriell...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Laos er medlem av ASEAN. Ved import fra de øvrige ASEAN-landene innrømmes tollpreferanser. Importavgifter Normalsats...

   01.06.2012