Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Stordal


   Kommunen ligger på østsiden av Storfjorden i Møre og Romsdal, og har 1030 innbyggere. Stordal har gode fasiliteter til produksjon i form av store industribygg. Disse er nå på vei til å fylles opp med ...

   26.09.2016

  • Tinn


   Tinn kommune strekker seg langt inn på Hardangervidda. Tinns mest kjente sted er Gaustatoppen 1883 moh. Årlig går rundt 80.000 mennesker til toppen av fjellet. På klare dager kan man se 1/8 av Norge f...

   26.09.2016

  • Sauda


   Sauda har over lengre tid slitt med negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling. I 2013 fikk kommunen omstillingsstatus.

   26.09.2016

  • Ringeriksregionen


   Ringeriksregionen omfatter kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole. De siste 15 årene har regionen opplevd omfattende omstillingsutfordringer. Nå skal de løses.

   26.09.2016

  • Nordkapp


   Landets nordligste kommue har fått omstillingsstatus i perioden 2013–16 for å bygge opp et mer robust næringsliv og stoppe befolkningsnedgangen.

   26.09.2016

  • Lierne


   Med betydelige utmarksressurser, har jord- og skogbruk historisk vært viktigste næringsvei og grunnlag for bosetting. En generell negativ trend i næringa, har i Lierne blitt forsterket av problemer kn...

   22.09.2016

  • Kontorer i Norge


   Vi har kontorer i hele landet. Kontakt ditt nærmeste kontor.

   17.08.2017

  • Innovasjonsprosjekter for Visjon 2030


   Har du en innovativ løsning knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland? Visjon 2030 kan finansiere prosjektet. Søknadsfrist 20. april.

   19.09.2016