Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Litteratur ut i verden


   For å bidra til utvikling i litteraturbransjen og styrke bransjens internasjonale konkurransekraft, tilbyr vi nå norske litterære agenter å delta i et helt nytt eksportprogram. Denne utlysningen gjeld...

   21.03.2018

  • Spill ut i verden


   Åtte norske spillselskap er plukket ut til å delta i Spill ut i verden programmet. 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Innovasjon Norge er øremerket programmet som skal bidra til økt ekspor...

   21.03.2018

  • Powered By Culture


   Powered by Culture skal bidra til å løfte fram kunst og kultur i det internasjonale profileringsarbeidet av Norge som reisemål.

   28.03.2017

  • Lån og garanti


   Har du behov for finansiering til et lønnsomt prosjekt eller til videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge tilbyr en rekke lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele lan...

   22.03.2017

  • Forprosjekt bedriftsnettverk


   Ønsker dere å utvikle nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig hjelp til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig pe...

   22.03.2017

  • Angel Challenge


   Er du investor eller bedriftseier og ønsker å lære mer om investering i kulturell og kreativ næring? Et aktivt og synlig investeringsmiljø er en vital del av et sterkt økosystem for gründere.

   14.03.2017

  • Bygg Bedrift


   Ønsker du å få kontroll på dine inntekter og utgifter? Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kreative bedrifter med ambisjoner.

   07.03.2017

  • Kvalifiserer din bedrift?


   I 2018 fikk Innovasjon Norge sitt andre oppdragsbrev fra Kulturdepartementet for å iverksette tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring. Hva inngår...

   07.03.2017

  • Eksportprogram


   Innovasjon Norge tilbyr skreddersydde eksportprogram innen utvalgte bransjer, som skal bidra med kunnskap og kapital i en tidsbegrenset periode. 

   12.09.2018