Søk

 • Alle kategorier (4783)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • Bedriftsnettverk for landbruket


   Har din bedrift behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og interesser? Da har vi tjenesten for deg.

   29.11.2018

  • Vekstfinansiering


   Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

   29.11.2018

  • Tilleggsnæring


   Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Du kan søke om tilskudd og lån hos oss dersom du har et lønnsomt prosjekt.

   16.11.2018

  • Fornybar energi i landbruket


   Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi, bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

   12.11.2018

  • Debitorskifte i landbruket


   Har bedriften solgt eller overført eiendom? Hvis kjøper ønsker å overta de forpliktelser du hadde til oss, kan du søke om debitorskifte.

   26.04.2016

  • Bli god på nett


   Den lille tiden du har på markedsføring, hvordan skal du bruke den rett? Hva gjør du i dag som fungerer? Er bedriften din synlig, og tar dere i bruk de digitale verktøyene som finnes? Gjennom dette ku...

   22.11.2018

  • Attraktive pakker for cruisegjester


   En cruisegjest besøker ditt lokalsted en svært begrenset tid, og man må derfor tenke annerledes rundt pakking til cruiseturister enn til tradisjonelle gjestegrupper. På dette kurset lærer du hvordan.

   22.11.2018