Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Creative Business Cup til Norge


   Er du en kreativ entreprenør med ambisjoner om å vokse? Bli med i konkurransen om å bli Norges mest kreative bedrift! Kommer du til finalen får du store muligheter for både læring, nettverk og midler....

   11.05.2015

  • Avkrefter brudd på hovedavtalen


   De hovedtillitsvalgte i Innovasjon Norge bekrefter at de ikke ønsker at sentrale parter skal behandle saken/tvisteprotokollen/protokollen fra 21.april sentralt.

   29.04.2015

  • Januar 2018


   Økt eksport av bensin og diesel mv (raffinerte petroleumsprodukter), ga sterk økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar i fjor – opp 17,6 prosent.

   13.12.2018

  • Mekanismer for konfliktløsning


   Så lenge selger og kjøper er enige om at varekvaliteten, prisen og leveringsservicen er som avtalt, har finjussen i kontrakten liten betydning. Men alle praktikere vet at til tider oppstår konflikter ...

   28.11.2018

  • Salg via agent


   En agents hovedrolle er å fremme salget på et angitt eksportmarked. Den store fordelen med å bruke agenter er at disse ofte har førstehåndskunnskaper om, og gode kontakter på markedet. Agenten er en r...

   28.11.2018

  • Garantier


   En bankgaranti er en forpliktelse fra kundens bank til å betale et visst beløp til garantimottakeren, når det er nødvendig.

   28.11.2018

  • Strategi


   For å lykkes med å etablere netthandel i et nytt land eller marked, er det viktig å ha en klar og realistisk eksportstrategi. På finnes detaljertveiledning for hvordan dere kan lykkes med en internasj...

   03.12.2018

  • Juridiske problemstillinger


   Det oppstår en rekke juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering og drift av en nettbutikk internasjonalt.

   03.12.2018

  • Produktkrav og merking


   Det stilles ulike krav til produkter og merking av produkter i forskjellige markeder. Det er viktig at dere setter dere inn i de kravene som gjelder for deres produkter i markedet dere skal selge i. D...

   03.12.2018

  • Angrerett og retur


   Alle forbrukere har krav på en angrerett. Fordi kunden ikke har sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettsreglene for netthandel forskjellig fra direktesalgs.

   03.12.2018