Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Krav til dokumentasjon av avgiftsfrie salg


   Utførsel av varer blir ofte oppfattet som uproblematisk og en enkel affære ettersom det, foruten ved eksport av fisk, ikke er spesielle avgifter knyttet til utførsel. Informasjonen som avgis i tolldek...

   18.02.2015

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Internasjonale transaksjoner i KRW er regulert, regelverket kan være utfordrende å tolke.  Kredittinformasjon Bøsrnoterte selskap gjennomfører en internasjonal...

   18.01.2018

  • Fakta


   The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka   Landkode: LK Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Colombo  Korrupsjonsindeks (CPI): 38 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 5 1...

   06.03.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos skattemyndighetene og tollmyndighetene med VAT (Value Added Tax) nummer og TIN (Taxpayer Identification Number). Noen varer er lisenspliktige...

   06.03.2018

  • Viktigheten av korrekt emballering


   Manglende eller feilaktig emballering av eksportvarer er et økende problem i fraktindustrien. Mens skip blir større, og frakten blir mer verdifull, er problemet med feilaktig emballering nå kommet for...

   04.04.2014

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Alle valutatransaksjoner med verdi over 15.000 USD skal meldes hos tollmyndighetene. Mer informasjon kan fås hos (Central Bank of Sri Lanka). Åpen regning Anbefales ikke. Vanlig me...

   06.03.2018

  • Manglende utvikling av godstrafikk på bane og sjø?


   Etter mange år med lovnader om satsing på alternative transportformer for vei, ser vi at biltransporten på norske veier er økende. Samtidig er godsframføring på bane og sjø synkende. I Nasjonal Transp...

   22.11.2013