Søk

 • Alle kategorier (4808)
 • Ansatt (974)
 • Nyhet (515)
 • Arrangement (450)
 • Tjenester (31)
  • Gründere


   We have created this information to make it easier for you as a start-up to navigate through the system and make you aware of all the different support available to you.

   22.05.2019

  • Fintech


   Den britiske fintech-industrien har vært ledende når det gjelder revolusjonen av finansielle tjenester og er en hub for nye selskaper som ønsker en annerledes tilnærming til den gamle modellen som sto...

   18.03.2019

  • Smarte Byer


   Storbritannia er et av de mest trafikkerte landene i verden og må håndtere flere pendlere enn det byene har kapasitet til hver morgen. Derfor er byer tvunget til å finne måter som fjerner presset bebo...

   18.03.2019

  • Industriell tingenes internett og kunstig intelligens


   Industriell tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) er en revolusjon som er banebrytende når det gjelder de mangeårige verdikjedene i industrien. Den britiske regjeringen øker finansierin...

   10.03.2019

  • Helseindustri i Storbritannia


   Storbritannias egen helseindustri omfatter nær 40 prosent av europeiske børsnoterte biotekbedrifter og ca. 30 prosent av sektoren i sin helhet. Ser du etter nye markedsmuligheter kan vi hjelpe deg i e...

   14.12.2017