Søk

 • Alle kategorier (4808)
 • Ansatt (974)
 • Nyhet (515)
 • Arrangement (450)
 • Tjenester (31)
  • Innta Europas ledende IKT-marked


   Ser du etter nye markedsmuligheter innen voksende IKT områder? Vi åpner dører for norske bedrifter i et ledende europeisk IKT marked.

   14.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er tilgjengelig for stort sett alle aksjeselskap. Betalingsanmerkinger er offentlige. Åpen regning Vanlig. Kredittid 30 dager. K...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Storbritannia er fullt medlem av ISO og CEN. Storbritannias nasjonale standard organisasjon er British Standards Institution.  Immaterielle rettigheter Storbritannia er medlem av EPO (Europ...

   19.01.2018

  • Transport- og tollforhold


   Storbritannias Tollvesen For mer informasjon om hva som skjer etter Brexit: se Tolletatens foreløpige informasjon til næringslivet.

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk eller italiensk. Faksimileunderskrift aksepteres ikke. Opprinnelses...

   19.01.2018

  • Slik gjør du business i Sverige


   Svenskene er kjent for å lede sine organisasjoner på et ikke-hierarkisk vis. Ledelsen delegerer heller ansvaret til den enkelte.

   15.05.2018

  • Offentlige anbud: Sats i hele Norden


   Selger du til offentlig sektor i Norge? Med stor sannsynlighet er samme produkt også relevant i Danmark, Finland og Sverige. Vi hjelper deg med å finne nye kunder i naboland. 

   06.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Gjeldene valuta restriksjoner innebærer en grense på 250 000 EUR per dag per importør. Dette kan føre til vanskeligheter for greske selskaper å betale utenlandske leverandører. Kre...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Hellas er fullt medlem av ISO og CEN.  Hellas nasjonal standard organisasjon National Quality Infrastructure System. Immaterielle rettigheter Hellas er medlem av EPO (European Patent Office...

   19.01.2018