Søk

 • Alle kategorier (4970)
 • Ansatt (970)
 • Nyhet (518)
 • Arrangement (290)
 • Tjenester (28)
  • Produktkrav


   Standarder Romania er fullt medlem av ISO og CEN. Romanias nasjonale standard organisasjon er Romanian Standards Association. Immaterielle rettigheter Romania er medlem av EPO (European Patent Office)...

   19.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Restriksjoner på salg av militært materiell og strategiske varer gjør det forbudt å selge, eksportere, importere og transportere forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer med flerbruksteknologi. Det f...

   11.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Rubelen er fullt konvertibel. Ingen restriksjoner foreligger i kommersielle kontrakter, men det er krav til dokumentasjon. For alle betalinger mellom russiske og utenlandske bedrif...

   15.01.2018

  • Produktkrav


   For de fleste varer er det krav om at de skal oppfylle russiske standarder. Ved import av denne typen varer må et sertifikat som viser at produktene oppfyller disse standardene følge varene.  Standard...

   15.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tollvesenet kan imidlertid kreve flere eksemplarer. Fakturamalen U...

   11.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men innførsel av våpen, ammunisjon, militært utstyr og politiutrustning, antikviteter, kunstverk, edle metaller, avfall, ozonned...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner, men betalingen må skje innen avtalt tid og senest 8 dager etter fristen er utløpt. Åpen regning Forskudd mest tilrådelig. Betalingsforsinkelser på to til tre m...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen må undertegnes for hånd. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehan...

   19.01.2018