Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Fakta


   Commonwealth of Australia   Landkode: AU Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Canberra Korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone:GMT 8-10 timer   Arbeidsuke: Man...

   22.01.2018

  • Import - og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Der innførselslisens kreves gjelder denne generelt for inntil 12 måneder. Det er innførselsforbud for truede dyre- og plantearter, vis...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.  Frakt og forsikring fra den internasjonale dele...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må ha en "Import Card". Egypt har innført et Risikomanagementsystem hvor alle importerte varer kontrolleres ulikt i forhold til beskaffenhet, opprinnelsesland og mo...

   16.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner På grunn av mangel på utenlandsk valuta har Central Bank of Egypt innført nye prosedyrer for overføringer. Importørs bank som betaler utenlandsk eksportør må ha alle original dokum...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   For en rekke produkter kreves det at produsenten er registrert i et inspeksjonsregister. Dette gjelder blant annet en rekke matvarer, kosmetikk, kjøkkenutstyr, badeartikler, hvitevarer, møbler, sykler...

   19.01.2018