Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god porteføljestyring


   Bevilgningsoversikt Mal for oversikt over prosjekter som har fått omstillingsmidler i perioden. Last ned mal for bevilgningsoversikt Porteføljerapport Mal for oppsummerende porteføljerapport. Last ned...

   19.09.2016

  • Maler for styrearbeid og -rapportering


   Fullmaktsreglement Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet. Last ned mal for Fullmaktsreglement Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbe...

   19.09.2016

  • Maler for god prosjektledelse


   Prosjektmandat Mal for prosjektmandat Last ned mal Prosjektplan Mal for prosjektplan Last ned mal Statusrapport Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal Sluttrapport...

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forstudien


   I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forprosjektet


   Forprosjektet er analysefasen i SMB-utvikling. Analysen skal vurdere deltakerbedriftenes markedsposisjon og forutsetninger for vekst, deres interne kompetanse og kapasitet og eiernes langsiktighet og ...

   19.09.2016

  • Tilbudsinnbydelse: Veileder for innkjøp


   Mange av tiltakene og verktøyene i omstillingsarbeidet innebærer bruk av eksterne konsulenter. Innkjøp av konsulenttjenester med offentlige midler skal være basert på konkurranse.

   19.09.2016

  • Omstillingsministeren


   Det var med blandede følelser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiste til Lierne i Nord-Trøndelag sist høst. Selv en statsråd kan føle seg nokså hjelpeløs i møtet med et lokalsamfun...

   26.09.2016

  • Styrker seg for fremtiden


   Nordtun HelseRehab rehabiliterer ikke bare pasienter i vakre Meløy; også kommunens næringsstruktur er betydelig styrket gjennom senterets positive utvikling.

   26.09.2016

  • Made in Numedal


   Numedal er en tradisjonell jordbruksregion. Her har lokale krefter gått sammen for å skape nye vekstnæringer gjennom stasing på lokalprodusert mat.

   26.09.2016