Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Go Global


   En introduksjon til hva det vil si å satse internasjonalt. Vi går gjennom på hva du må tenke på før du velger marked, hvilke risikoer du må ta høyde for og hvilke tjenester Innovasjon Norge kan tilby ...

   30.11.2018

  • Produktkrav


   Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for: Planter: spesielle bestemmelser i "Plant Protection (Importation) Order". Farmasøytiske og medisinske produkt...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Marokko er fullt medlem av ISO. Marokkos nasjonale standard organisasjon er Institut Marocain de Normalisation. Immaterielle rettigheter Marokko er med i World Intellectual Property Organis...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut på fransk i minst fire eksemplarer. Hvis aktuelt angis innførselslisensens nummer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Hvis faktu...

   22.01.2018

  • Eksportkrav


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

   22.01.2018