Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • NME


   15.10.2013

  • Finnmark


   Sentralbord Telefon: 78 95 56 00 E-post: finnmark@innovasjonnorge.no Morgan Degerstrøm Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 78 95 56 12 E-post: morgan.degerstrom@innovasjon...

   21.03.2013

  • Møre og Romsdal


   Sentralbord E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no Kari-Ane Lade Gjørvad Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 70 11 64 72 E-post: kari-anne.lade.gjorvad@innovasjonnorge.n...

   20.03.2013

  • Nordland


   Sentralbord Telefon: 75 54 20 00 E-post: nordland@innovasjonnorge.no Oddvar Staulen Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 75 54 20 43 E-post: oddvar.staulen@innovasjonnorge....

   20.03.2013

  • Nord-Trøndelag


   Sentralbord Telefon: 74 13 54 00 E-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no Vigdis Tuseth Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 74 13 54 05 E-post: vigdis.tuseth@innovasjonnor...

   20.03.2013

  • Rogaland


   Sentralbord Telefon: 51 54 51 00 E-post: rogaland@innovasjonnorge.no Ragnhild Kristin Espeland Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i heile verdikjeda Telefon: 51 54 51 16 E-post: ragnhild.kristin.esp...

   20.03.2013

  • Sør-Trøndelag


   Sentralbord Telefon: 73 87 62 70 E-post: sortrondelag@innovasjonnorge.no Ann Kristin Lund Aaker Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele veridkjeden Telefon: 93 03 09 39 E-post: anaak@innovasjonnor...

   20.03.2013

  • Troms


   Sentralbord Telefon: 77 60 61 00 E-post: troms@innovasjonnorge.no Dag Ronald Fredheim Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 77 60 61 09 E-post: Dag.Ronald.Fredheim@innovasjo...

   20.03.2013

  • Krav til dokumentasjon av avgiftsfrie salg


   Utførsel av varer blir ofte oppfattet som uproblematisk og en enkel affære ettersom det, foruten ved eksport av fisk, ikke er spesielle avgifter knyttet til utførsel. Informasjonen som avgis i tolldek...

   18.02.2015

  • Eksportseminar


   09.05.2019

   09.00-12.00

   Sørlandets Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand

   Hva må du tenke på når du skal eksportere dine produkter? God kunnskap om toll og avgifter, leveringsbetingelser, eksportrisiko og frihandelsavtaler, kan spare bedriften for både tid og penger i ekspo...